Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Sparer energi nok til å drive alle tog – to ganger

Det er ikke bare rene materialer som gjenvinnes og brukes som ny råvare i autoretur-systemet. En stor del av miljøgevinsten kommer i form av energibesparelse.

 

Energigjenvunnede materialer
Fra Autoretur-systemet går det også store volumer av materialer til energigjenvinning. I 2020 ble 9,9 prosent av materialene fra norske vrakbiler energigjenvunnet, sammenlignet med 11,4 i 2019.
Den samlede besparte energimengden etter material- og energigjenvinning i 2020, utgjør cirka 924 GWh.
924 GWh er kanskje en litt udefinert størrelse, men det tilsvarer det årlige energiforbruket i omtrent 47 000 norske gjennomsnittshusholdninger.
Eller for å bruke en annen målestokk på Autoreturs energibesparelse:
924 GWh tilsvarer forbruket til samtlige norske (elektriske) tog hvert år – ganger to.
Det er det samme som strømforbruket til 10 tog som kjører Norge på tvers i 15 år.**/****.
Norske tog bruker cirka 500 GWh i løpet av et år når de trafikkerer norske skinneganger.

 

 

Hele elbilparken – ganger to
Norske elbiler (rene elbiler, ikke hybrid) brukte i 2020, cirka 566 GWh***. Autoreturs energibesparelse i 2020 kunne altså (nesten) dekket alle norske elbilers forbruk.
Den samlede energibesparelsen i Autoretur-nettverket utgjør ikke mer enn rundt 0,8 prosent av det årlige forbruket av elektrisitet i Norge, men alle monner drar?

 

 

* Autoreturs miljøregnskap


** Banenor: slik fungerer jernbanen.pdf


*** Teknisk Ukeblad: så mye strøm brukte elbilene i fjor

**** Elektrisk energiforbruk: 2 500 km av det statlige jernbanenettet er elektrifisert og om lag 80 prosent av jernbanetrafikken i Norge skjer med elektriske tog. Hvert år forbruker norske tog 500 GWh elektrisk energi. Og i fjor gikk cirka 18 000 tonn (9,8 prosent av samlet mengde) av kasserte kjøretøy til energigjenvinning.

Flere
artikler