Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Svak nedgang i antall bilvrak 3. kvartal

Tall for 3. kvartal 2012 viser en svak nedgang i vrakede kjøretøy sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor.  På landsbasis er den samlede nedgangen -5,6%. Dette er å betrakte som en meget tilfredsstillende utvikling, sett i lys av den omfattende og svært vellykkede innsamlingskampanjen som ble gjennomført i fjor i samme periode.

Fylkene med størst nedgang i perioden isolert er Aust-Agder (-34,6%), Hedmark (-29,6%) og Vestfold (-23,6%). På motsatt side er det tilsvarende store økning i fylker som Oppland (+32,6%) og Vest-Agder (+37,5%). De resterende fylkene viser små endringer i forhold til fjoråret, så tallene er meget bra.

Antall innleverte biler hittil i år viser en stor økning, og noe av grunnen til dette er at vrakpanten har økt fra kr. 1.500 til kr. 2.000, samt at vi fortsatt nyter godt av en lav arbeidsledighet og et lavt rentenivå i Norge. Forventningene er store til neste års utvikling, da vrakpanten igjen blir hevet.

Flere
artikler