Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Teknologiske nyvinninger gir enda bedre gjenvinningsresultat
stena

Ikke alt fra en kassert bil kan gjenvinnes – men det er ikke langt unna!

I 2015 oppnådde Autoretur AS historiens beste gjenvinningsresultat. Det skyldes i stor grad teknologisk utvikling
på fragmentering og separasjonsteknikk, men også hardt arbeid hos de tre hovedoperatørene Norsk Gjenvinning Metall AS, Bilgjenvinning AS og Bilretur AS.

Når bilen er levert til en biloppsamler, saneres den for farlig avfall, presses sammen og sendes gjennom en shredder (fragmenteringsverk).
Da ender vi opp med fraksjoner (diverse materialer) som selges direkte som råvare til nye produkter. Eller det sendes til spesialiserte sorteringsanlegg som separerer fraksjonene i råstoff som jern, plast, glass, metaller og materiale egnet for material og energigjenvinning.
Innholdet i disse fraksjonene, avhenger av hvilken innstilling fragmenteringsverket har på selve shredder-uniten og det lokale separeringsanlegg.
Disse prosessene, som er litt forskjellige hos gjenvinningsselskapene, avgjør hvor stor grad av gjenvinning man oppnår fra kasserte biler.

maxresdefault
Stena Nordic Recycling Center blir i følge selskapet Nord-Europas mest moderne gjenvinningsanlegg. Flere gjenvinningsprosser er samlet på ett sted. Mange norske, kasserte biler havner i dette anlegget. Kjøretøyene mates inn på den enes siden, på den andre kommer det ut råstoff som kan brukes til nye produkter. Foto: Stena Recycling AB.

Teknologiske nyvinninger

Den økte gjenvinningsgraden, de siste små prosentene over myndighetens krav på 95 prosent, tilskrives i stor grad behandlingen av fraksjonene fra shredderne på grunn av nye, raffinerte metoder for å sortere materialer.
En av dem som har bidratt til det gode resultatet, Bilgjenvinning AS, har Stena Recycling AS som en av sine partnere på fragmentering.

Detaljer gir miljøgevinst
Stena Recycling AS sender sine fraksjoner fra Bilgjenvinning AS til et separeringsanlegg i Europa. Stenas fraksjoner er ikke nødvendigvis synonyme med de fraksjonene som kommer fra de andre gjenvinningsaktørene.
Materialsammensetningen i fraksjonene fra Stena Recycling AS er konkurranseutsatte bedriftshemmeligheter som de ikke vil avsløre. Det samme gjelder separeringsprosessene i fragmenteringsverket.
Likevel kan vi med sikkerhet si at teknologien de besitter er i stand til å skille ut enda mer metaller og forskjellige plasttyper fra restavfallet (fraksjonene). Tidligere gikk mer av disse materialene til energigjenvinning eller til deponering. Med andre ord, den tekniske utviklingen øker gjenvinningsgraden år for år.

Åpner avansert separasjonsanlegg
For å klare mikrosorteringen, har det svenske Stena Metall-konsernet bygd et avansert separasjonsanlegg i Halmstad i Sverige. Anlegget er konsernets største produksjonsinvestering noensinne.
– Installasjonen av ny teknologi og nye prosesser skjer i etapper gjennom flere år utenfor Halmstad sørvest i Sverige. Her samles flere av gjenvinningsprosessene i samme anlegg. Det minimerer transportbehov og gjør det mulig å øke materialgjenvinningen markant, skriver selskapet i en pressemelding.
– Beliggenheten i Halmstad gjør at anlegget også er en ressurs for gjenvinning av materiale fra de andre nordiske landene og Polen. Tilgangen til et effektivt veinett, gode togforbindelser og Halmstad havn gjør den til et gjenvinningsnav med miljøvennlig transport, skriver Stena Recycling AS.

Hvorfor?
– I et bærekraftig samfunn trenger vi å bli bedre til å bruke utrangerte biler, elektronikk og andre produkter som råvareressurs til morgendagens produkter. Derfor gjennomføres nå denne produksjonsinvesteringen – nettopp for å kunne gjenvinne flere råvarer, ikke minst fra biler og elektronikk.

Bil inn – råvarer ut
Kassert elektronikk og kvernede kjøretøy mates inn i den ene enden av anlegget. I den andre kommer det ut høykvalitets materialfraksjoner som metaller, plast og brennstoff som kan leveres som råstoff til smelteverk, stålverk, plastindustri og energianlegg.
Stena Nordic Recycling Center blir Nord-Europas mest moderne gjenvinningsanlegg, skriver selskapet i en pressemelding.

Se film fra Stena Nordic Recycling Center 

Flere
artikler