Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Think blir forskriftsmessig tatt hånd om

Ingen har lenger ansvaret for å gjenvinne Think City etter at importøren av elbilene gikk konkurs. Nå tar Autoretur AS samfunnsansvaret og kostnaden med gjenvinning av bilene – inkludert batteriene.

Autoretur AS har inngått en avtale med Miljødirektoratet om å håndtere Think City elbiler samt å ta kostnaden for innsamling og gjenvinning av batteriene. Dette er kommet i stand etter at selskapet som eide Think, og dermed hadde ansvaret for forsvarlig gjenvinning av kjøretøyene, ikke lenger eksisterer. Selskapet var heller aldri medlem i Autoretur, det norske bilgjenvinningssystemet. Ansvaret for gjenvinning av disse kjøretøyene og batteriene falt derfor utenfor det norske systemet for gjenvinning av kasserte biler.

– Ikke plikt
Autoretur er uenige i at avfallsforskriftens kapittel 4 pålegger Autoretur en rettslig plikt til å bære kostnadene ved behandling av Think City siden importøren aldri har vært medlem av Autoretur. En slik plikt kan heller ikke pålegges Autoretur med hjemmel i avfallsforskriftens §3 for så vidt gjelder batteriene i disse kjøretøyene. Autoretur har likevel besluttet å ta kostnaden knyttet til behandling av kasserte Think City.

Kan leveres til din lokale biloppsamler
Siden Autoretur nå tar kostnaden og ansvaret for gjenvinning av Think City, kan publikum levere inn sine kasserte Think-er til sin lokale biloppsamler. På akkurat samme måte som en hvilken som helst annet kjøretøy, går Think City inn i et landsdekkende system som sørger for at avfallsforskriften oppfylles: Bilen blir forskriftsmessig gjenvunnet og materialene blir gjerne brukt til noe nytt. Les mer om det her.

Flere
artikler