Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Vi oppnådde 96,1% gjenvinnigsgrad i 2013

I dag er det felles europeiske krav til håndtering av bilvrak i henhold til EUs ELV-direktiv (End of Life Vehicle). Dagens krav er at 85 % av bilens vekt skal gjenvinnes. Fra år 2015 skjerpes kravet til 95 %, hvorav bare 10 % kan energi-gjenvinnes. Vi oppnådde 96,1 % gjenvinningsgrad allerede i 2013.

Stor fremgang i løpet av ett år

Totalt ble 96,1 % av bilenes vekt gjenvunnet eller gjenbrukt i fjor, etter å ha oppnådd 93,8 % i 2012. Dette gode resultatet er en følge av konstant produkt -og teknologiutvikling både hos bilfabrikantene og, ikke minst, hos den norske gjenvinningsbransjen. Våre gode samarbeidspartnere Norsk Gjenvinning Metall AS og Bilgjenvinning AS har sammen med biloppsamlere gjort en svært viktig jobb i å samle inn og gjenvinne kasserte kjøretøyer.

Fortsatt utfordring

Vi har fortsatt for høy andel som går til energigjenvinning i forhold til å nå målene som gjelder fra 1.1. 2015, men det legges ned betydelige ressurser for å redusere denne fram mot tidsfristen. Men med et allerede godt resultat på 96,1 % gjenvinningsgrad for 2013, ligger vi godt an til å innfri de nye kravene for 2015.

Flere
artikler