Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Vil inflasjonsjustere vrakpanten?

(Oslo, 17. juni 2008) For første gang på fem år var det i fjor mindre enn 100 000 biler som ble vraket. Siden gjennomsnittlig levealder på norske biler er ca 19 år, er det rekordlave nybilsalget på tidlig 90-tallet den viktigste årsaken til nedgangen i skrotningen.

 

Autoretur AS, som er Norges eneste returselskap for kasserte kjøretøy, tror at inflasjonsjustering av vrakpanten kan bidra til å at flere bilvrak forsvinner fra norske veier.

I 2007 ble 99 850 biler vraket mot pant i Norge. Dette er en nedgang på 5,2 prosent sammenlignet med året før. Autoretur, som har ansvar for innsamlingen av bilvrak i Norge, forteller at nedgang var forventet.

– Den viktigste årsaken til at det i fjor ble vraket færre biler var det rekordlave bilsalget tidlig på 90-tallet, sier daglig leder i Autoretur AS, Erik Andresen. Da ble det kun solgt rundt 60 000 nye biler mot normalt ca 110 000 biler. Ettersom gjennomsnittlig skrotningstid i Norge i 2007 var ca 19 år, forventet vi en nedgang i antallet vrakede biler i 2007.   

Autoretur AS tror en inflasjonsjustering av vrakpanten kan bidra til å senke skrotningstiden i Norge og viser til at vrakpanten har stått stille siden 1999.

– Vi tror ikke det er bra verken for miljøet eller for trafikksikkerheten at det finnes så mange  gamle biler på norske veier, og den beste måten å få dem vekk på er gjennom å inflasjonsjustere vrakpanten som har ståtte stille i 9 år, sier Andresen. Kombinert med en forhøyet vrakpant på biler uten katalysator, tror vi et slikt tiltak vil bidra til å redusere skrotningstiden for bilvrakene betydelig, avslutter han.

 

Flere
artikler