Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Vrakpanten har økt til 2.000 kroner

Etter å ha stått stille siden 1999, er nå endelig vrakpanten økt fra 1.500 til 2.000 kroner. Vrakpanten har lenge vært altfor lav i Norge, noe kritikerne har hevdet er en sterk medvirkende årsak til at gamle bilvrak fortsatt ruller rundt på norske veier.

Nå er imidlertid vrakpanten økt til 2.000 kroner.
Dette innebærer en økning av vrakpanten på 500 kroner. Økte utbetalinger i vrakpant dekkes inn ved å øke vrakpantavgiften med 400 kroner, til 1 700 kroner per nye kjøretøy fra 1.1. 2012. Vrakpantordningen er beskrevet i Prop. 1 S (2011–2012) Miljøverndepartementet.

I praksis har den statlige vrakpanten stått fast siden 1999. Den har heller ikke blitt indeks -og prisregulert, da ville den i så fall ha ligget på rundt 2.500 kroner i dag.

Autoretur og Bilimportørenes Landsforening har i lang tid bedt myndighetene øke vrakpanten. Det er derfor gledelig at bransjen har blitt hørt og at vrakpanten kan virke som motivasjon for å samle inn utrangerte kjøretøy slik at de ikke blir hensatt og vil være en potensiell miljøfare eller trafikkfare.

Kilde: www.statsbudsjettet.no

 

Flere
artikler