Andres sikkerhet - ditt ansvar!

Disse er med i prosjektet:

Det er svært viktig at alle som behandler høyenergibatterier fra el- og hybridbiler gjør det på en sikker og riktig måte. Målet er at dere som er i nærkontakt med høyenergibatterier slipper uheldig og farlige hendelser. Ombruk og gjenvinning av slike brukte batterier er viktig for en bærekraftig kretsløpsøkonomi.

Vårt utgangspunkt:

Vi er bransjeorganisasjoner som i samarbeid med myndighetene jobber for å informere om ansvar og sikkerhet ved håndtering og omsetning av brukte 

høyenergibatterier. Vi ser at omsetning av brukte høyenergibatterier skjer i bransje- og privatmarkedet uten at det foreligger en tydelig sikkerhetskontroll, og at det er lite kunnskap om egen sikkerhet og eget ansvar.

Selger og kjøper av høyenergibatterier har PLIKTER og ANSVAR for alles SIKKERHET.

Formål:

  • Vi ønsker å formidle korrekt informasjon om forskrifter og gjeldende regelverk (lovdata) til alle som håndterer/selger/kjøper brukte høyenergibatterier innen bilbransjen samt, og informere berørte myndigheter/forsikringsselskaper og andre aktører innen samferdsel, miljø og utdanning.
  • Vi vil gjøre alle oppmerksom på hvilket ansvar de har ved håndtering/kjøp/salg av høyenergibatterier
  • Vi ønsker å påvirke alle som håndterer høyenergibatterier om hvilket ansvar de har, vedrørende sikkerhet og undersøkelsesplikt som kreves ved å omsette høyenergibatterier til folk flest.