Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.

Andres sikkerhet - ditt ansvar!

Disse er med i prosjektet:

Det er svært viktig at alle som behandler høyenergibatterier fra el- og hybridbiler gjør det på en sikker og forsvarlig måte. Ombruk og gjenvinning av slike brukte batterier er viktig for en bærekraftig kretsløpsøkonomi. Målet er at dere som er i nærkontakt med høyenergibatterier slipper farlige situasjoner og unngår alvorlige hendelser. 

Vårt utgangspunkt:

Aktuelle bransjeorganisasjoner i samarbeid med myndighetene jobber for å informere om ansvar og sikkerhet ved håndtering og omsetning av brukte høyenergibatterier.

Omsetning av brukte høyenergibatterier skjer både i bransje- og privatmarkedet uten at det foreligger en tydelig sikkerhetskontroll. Det er også mangelfull kunnskap om egen sikkerhet og eget ansvar.

Selger og kjøper av høyenergibatterier har PLIKTER og ANSVAR for alles SIKKERHET.

Formål:

 
  • Formidle korrekt informasjon om gjeldende regelverk, lover, forskrifter (lovdata) til alle som håndterer/selger kjøper brukte høyenergibatterier innen bilbransjen, samt informere berørte myndigheter/forsikringsselskaper, andre aktører innen samferdsel, miljø og utdanning og forbrukere.
  • Informere om hvilket ansvar den enkelte har ved håndtering/kjøp/salg av brukte høyenergibatterier.
  • Påvirke alle som håndterer brukte høyenergibatterier om hvilket ansvar de har, vedrørende sikkerhet og undersøkelsesplikt som kreves for å omsette høyenergibatterier til folk flest (forbrukere).