Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.

RAMMEBETINGELSER OG KRAV FRA MYNDIGHETENE

Autoretur har på vegne av alle bilimportørene, ansvaret for bilen, fra den produseres til den gjenvinnes til nye materialer.

Autoretur AS har hele ansvaret for hele bilen

Alle som importerer bil til Norge har i følge Avfallsforskriften plikt til å være medlem av en landsdekkende returorganisasjon som tar i mot, sanerer og gjenvinner kasserte kjøretøy.

I 2000 skrev Autoretur avtalen med myndighetene på vegne av alle bilimportørene, som dermed tok på seg ansvaret for kjøretøyene gjennom hele levetiden.

Autoretur AS er den eneste operative returorganisasjonen i Norge som oppfyller disse kravene.

Avfallsforskriften og EU-direktivet som kalles ELV (End-of-life vehicles), danner sammen rammen for Autoreturs virke.

Myndighetene stiller til enhver tid krav til hvor mye av bilens materialer som skal gjenvinnes. Historisk skulle 85 prosent gjenvinnes, men fra og med 2015 er kravet høynet til 95 prosent.