Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Slik gjenvinner vi 140 000 vrakbiler i Norge 
Bilde av Holmenkollen i Oslo med tåke og snø

En steg-for-steg beskrivelse av hvordan norske vrakbiler blir til nye ting.

1. Vrakbilen leveres inn

Når bilene er utslitt, leveres de inn til et landsomspennende nettverk av biloppsamlingsplasser. Da får bileieren tilbake vrakpant fra Staten. Biloppsamlerne behandler bilvrakene etter gjeldende avfalls- og gjenvinningslover og -regler. 

2. Farlig avfall fjernes

Først miljøsaneres bilvrakene. Det vil si at alle farlige væsker og farlig avfall blir fjernet og gjenvunnet eller brukt om igjen.

3. Vrakbiler presses og transporteres

Vrakbilene blir deretter presset flate og fraktet til et fragmenteringsverk. 

4. Bilens kvernes

Ved fragmenteringsverket blir vrakbilen kvernet og kuttet i mindre og mindre biter. Helt ned til noen millimeter store fragmenter blir sortert ut. 

5. Materialene sorteres

De sorterte materialene sorteres og selges fra fragmenteringsverket som råvare til nye ting.  

6. Smelteverk kjøper materialer fra vrakbiler

Forskjellige smelteverk kjøper de ulike materialfraksjonene fra vrakbilene, for eksempel stål/jern, aluminium og kobber. De benytter materialene fra vrakbilene for å lage nye ting som sykler, stekepanner, bord, stoler, nye bildeler og så videre. Også deler av bilen brukes til energigjenvinning. 

Dette er Autoreturs rolle i kretsløpet

Nesten hele vrakbilen blir gjenvunnet, også elbil-batterier fra hybrid- og elbiler blir gjenvunnet og materialene fra dem brukt om igjen.
Nesten hele vrakbilen blir gjenvunnet, også elbil-batterier fra hybrid- og elbiler blir gjenvunnet og materialene fra dem brukt om igjen.

Non-profit selskapet Autoretur AS er eid av bilimportørene i Norge. På vegne av alle bilimportørene samler Autoretur inn bilene når de har gått sine siste mil på norske veier. Autoretur har konsesjonen fra Miljødirektoratet til å gjøre denne jobben og oppfyller dermed produsentansvaret. At bilene skal samles inn og gjenvinnes er et krav fra norske myndigheter («Avfallsforskriften» §4) og EUs «End of live Vehicle»-direktiv.  

Biloppsamlere i hele Norge

Hvem henter vrakbiler? I Autoreturnettverket er det cirka 140 biloppsamlere over hele landet som er tilnyttet sin hovedoperatør. Biloppsamlerne tar i mot, eller utfører henting av vrakbiler, og gjør deretter sin del av gjenbruks- og gjenvinningsprosessen før de sender vrakene videre til hovedoperatørenes fragmenteringsverk. Der blir bilene klippet, kvernet og revet i filler så de ulike materialene i bilen kan sorteres og brukes om igjen. 

95 % av bilen skal gjenvinnes

Alle som produserer og importerer biler har et minstekrav om at minimum 95 prosent av bilen skal gjenvinnes (gjenvinningskrav) og at over 85 prosent av materialene i bilen skal gjenvinnes (materialgjenvinning). 

I Norge gjør vi dette svært bra og har ligget på godt over 95 og 85 prosent i mange år. 

Norske vrakbiler samles inn over hele landet

Hvorfor samler vi inn og gjenvinner bilene?

Denne prosessen går norske vrakbiler gjennom når de gjenvinnes etter et langt liv på veien

Alle som produserer og selger biler har også ansvaret for å gjenvinne dem. Det har myndighetene i Norge bestemt. Målet er  å ta bilene tilbake i kretsløpet etter at de har gjort nytten sin på veiene. 

Dette gjøres gjennom det såkalte Produsentansvaret: Produsenten av bilen har ansvar for å ta bilen ut igjen av markedet og gjenvinne den etter gjeldende regelverk. På den måten går materialene i vrakbilen inn i kretsløpet igjen etter at de er sortert, solgt som ny råvare og brukt til å lage nye ting. Materialene blir dermed en del av sirkulærøkonomien

Slik gjenvinnes vrakbiler i Norge, steg for steg.

Flere
artikler