Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.

Elbiler og ladbare hybridbiler

Håndtering av fremdriftsbatterier

De siste årene har bilbestanden av elektrisk drevne, eller delvis elektrisk drevne kjøretøy som ladbare hybrider og elbiler økt kraftig. Etter hvert vil også antallet brenselcellebiler (hydrogenelektriske biler) øke.

Felles for alle disse typene kjøretøy, er at de har et stort høyspenning litium fremdriftsbatteri. Disse batteriene er helt annerledes enn tradisjonelle startbatterier eller såkalte blybatterier. De har mye høyere spenning og må behandles helt korrekt for å unngå alvorlige personskader.

Det er to forskrifter som stiller strenge krav til håndtering av høyspenning fremdriftsbatterier. «Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg» og «Forskrift om landtransport av farlig gods».

Må være godkjent!

Forskriftene krever at du har kompetanse og utstyr til å håndtere batteriene!

I praksis vil det si at du som ikke er utdannet til å ta deg av høyspente batterier, du har faktisk ikke lov til å røre slike batteripakker.

Vi har derfor laget informasjon om fremdriftsbatterier i to deler:
For deg som eier en ladbar bil og en for deg som skal kassere eller vedlikeholde en ladbar bil.

Eier ladbar bil

Informasjon rettet til deg som eier en ladbar bil.

Kassere eller vedlikeholde

Informasjon til profesjonell aktør.