Fakta om gjenvinning

Norsk Gjenvinning Metall AS, Bilretur AS og Bilgjenvinning AS gjør sammen med biloppsamlerne en svært viktig jobb i å samle inn og gjenvinne kasserte kjøretøyer. I løpet av de siste åtte årene har vi sett en svært positiv utvikling når det gjelder graden av gjenvinning. Tall fra Toll- og avgiftsdirektoratet viser at det i 2017 ble levert inn 143.664 kasserte biler og i 2018 ble 141 210 biler levert og behandlet av Autoretur. Materialgjenvinningen økte fra 86,2 prosent i 2017 til 87,7 i 2018. Les mer om resultatene fra miljøregnskapet for 2018 her (nedlastbar PDF)

Glassklar sirkulærøkonomi

Glassklar sirkulærøkonomi

Glava er strålende fornøyd med det knuste glasset fra blant annet bilruter.  Norsk Gjenvinning leverer cirka 8.000 tonn glass til Glava i året fra Norsk Gjenvinning avdeling Øra, forteller fagansvarlig for EE-avfall og kasserte kjøretøy, Einar S. Høifødt 2014. Norsk...

les mer
Edle metaller gjenvinnes

Edle metaller gjenvinnes

Det er mye edelt metall i våre kasserte biler. Det tar vi vare på. Alle kasserte biler inneholder edelt metall. Hovedsakelig er de dyre metallene bestanddeler i katalysatorer. Denne avgassrenseren gjenvinnes og er en viktig del av kretsløpet i gjenvinning av kasserte...

les mer
Plasten blir til noe nytt

Plasten blir til noe nytt

I 2014 gikk 68 prosent av restfraksjonen fra gjenvinning av kjøretøy til energigjenvinning. I 2015 ble prosentandelen redusert til 47 prosent. I 2016 gikk bare 12,5 prosent til deponi eller energigjenvinning. Tallene kan skyldes plastgjenvinning. Den store reduksjonen...

les mer
En bransje i utvikling

En bransje i utvikling

Autoretur med samarbeidspartnerne vurderer fortløpende om de fraksjoner som i dag ikke gjenvinnes, kan reduseres gjennom teknologiske løsninger eller endrede arbeidsmetoder i behandlingskjeden. Vi er av den oppfatning at for å øke gjenvinningsgraden vesentlig innenfor...

les mer
Vi oppnådde 96,1% gjenvinnigsgrad i 2013

Vi oppnådde 96,1% gjenvinnigsgrad i 2013

I dag er det felles europeiske krav til håndtering av bilvrak i henhold til EUs ELV-direktiv (End of Life Vehicle). Dagens krav er at 85 % av bilens vekt skal gjenvinnes. Fra år 2015 skjerpes kravet til 95 %, hvorav bare 10 % kan energi-gjenvinnes. Vi oppnådde 96,1 %...

les mer