Fakta om gjenvinning

Norsk Gjenvinning Metall AS, Bilretur AS og Bilgjenvinning AS gjør sammen med biloppsamlerne en svært viktig jobb i å samle inn og gjenvinne kasserte kjøretøyer. I løpet av de siste åtte årene har vi sett en svært positiv utvikling når det gjelder graden av gjenvinning. Tall fra Toll- og avgiftsdirektoratet viser at det i 2019 ble levert inn 144 933 kasserte biler og i 2020 ble 138 203 biler levert og behandlet av Autoretur.
I 2020 ble 87,8 prosent av materialene i norske vrakbiler gjenvunnet (inkludert ombruk og materialgjenvinning). Den totale gjenvinningsgraden ligger på hele 97,6 prosent. Les mer om resultatene i Miljørapporten for 2020.

97 rene biler vrakes og testes

97 rene biler vrakes og testes

Hovedoperatørene i Autoreturnettverket kjører med jevne mellomrom kvalitetstester på sine fragmenteringsverk. Vi er på Norsk Gjenvinning Metalls (NG Metall) anlegg på Øra utenfor Fredrikstad. I dag skal NG Metall og Charlotte Andresen, fagansvarlig for kasserte...

les mer
Bilens livsløp i Norge

Bilens livsløp i Norge

Bilen er viktig for alle som bor i Norge. Den knytter oss sammen. Gir hver og en av oss muligheter og frihet. Bilen er også en forutsetning for næringsvirksomhet og økonomisk vekst. Uten bilen hadde det ikke vært varer i butikken og umulig å få tak i håndverkere. For...

les mer
Glassklar sirkulærøkonomi

Glassklar sirkulærøkonomi

Glava er strålende fornøyd med det knuste glasset fra blant annet bilruter.  Norsk Gjenvinning leverer cirka 8.000 tonn glass til Glava i året fra Norsk Gjenvinning avdeling Øra, forteller fagansvarlig for EE-avfall og kasserte kjøretøy, Einar S. Høifødt 2014. Norsk...

les mer
Edle metaller gjenvinnes

Edle metaller gjenvinnes

Det er mye edelt metall i våre kasserte biler. Det tar vi vare på. Alle kasserte biler inneholder edelt metall. Hovedsakelig er de dyre metallene bestanddeler i katalysatorer. Denne avgassrenseren gjenvinnes og er en viktig del av kretsløpet i gjenvinning av kasserte...

les mer
Plasten blir til noe nytt

Plasten blir til noe nytt

I 2014 gikk 68 prosent av restfraksjonen fra gjenvinning av kjøretøy til energigjenvinning. I 2015 ble prosentandelen redusert til 47 prosent. I 2016 gikk bare 12,5 prosent til deponi eller energigjenvinning. Tallene kan skyldes plastgjenvinning. Den store reduksjonen...

les mer
En bransje i utvikling

En bransje i utvikling

Autoretur med samarbeidspartnerne vurderer fortløpende om de fraksjoner som i dag ikke gjenvinnes, kan reduseres gjennom teknologiske løsninger eller endrede arbeidsmetoder i behandlingskjeden. Vi er av den oppfatning at for å øke gjenvinningsgraden vesentlig innenfor...

les mer
Vi oppnådde 96,1% gjenvinnigsgrad i 2013

Vi oppnådde 96,1% gjenvinnigsgrad i 2013

I dag er det felles europeiske krav til håndtering av bilvrak i henhold til EUs ELV-direktiv (End of Life Vehicle). Dagens krav er at 85 % av bilens vekt skal gjenvinnes. Fra år 2015 skjerpes kravet til 95 %, hvorav bare 10 % kan energi-gjenvinnes. Vi oppnådde 96,1 %...

les mer