Fakta om gjenvinning

Norsk Gjenvinning Metall AS, Bilretur AS og Bilgjenvinning AS gjør sammen med biloppsamlerne en svært viktig jobb i å samle inn og gjenvinne kasserte kjøretøyer. I løpet av de siste seks årene har vi sett en svært positiv utvikling når det gjelder graden av gjenvinning. Tall fra Toll- og avgiftsdirektoratet viser at det i 2016 ble levert inn 142.280 kasserte biler og i 2017 ble 143 664 biler levert og behandlet av Autoretur. Les mer om resultatene fra miljøregnskapet for 2017 her. (nedlastbar PDF)

Plasten blir til noe nytt

I 2014 gikk 68 prosent av restfraksjonen fra gjenvinning av kjøretøy til energigjenvinning. I 2015 ble prosentandelen redusert til 47 prosent. I 2016 gikk bare 12,5 prosent til deponi eller energigjenvinning. Tallene kan skyldes plastgjenvinning. Den store reduksjonen...

les mer

En bransje i utvikling

Autoretur med samarbeidspartnerne vurderer fortløpende om de fraksjoner som i dag ikke gjenvinnes, kan reduseres gjennom teknologiske løsninger eller endrede arbeidsmetoder i behandlingskjeden. Vi er av den oppfatning at for å øke gjenvinningsgraden vesentlig innenfor...

les mer

Vi oppnådde 96,1% gjenvinnigsgrad i 2013

I dag er det felles europeiske krav til håndtering av bilvrak i henhold til EUs ELV-direktiv (End of Life Vehicle). Dagens krav er at 85 % av bilens vekt skal gjenvinnes. Fra år 2015 skjerpes kravet til 95 %, hvorav bare 10 % kan energi-gjenvinnes. Vi oppnådde 96,1 %...

les mer