Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.

SLIK GJENVINNES BILEN DIN

Mesteparten av bilen din blir brukt om igjen

95 prosent av materialene i bilen skal gjenbrukes etter at bilen din kasseres.

Materialene i bilen din blir til alt mulig rart

Når bilen er moden for gjenvinning og du sender den til en av Autoretur og samarbeidspartnernes biloppsamlingsplasser, starter et nytt liv for materialene i bilen din.

Miljøsanering, eller miljøvennlig bilopphugging, handler om å sørge for at din bil, når den har kjørt sin siste mil, tas hånd om på den måten som best gagner miljøet og verner om jordens naturressurser.

Før bilopphuggingen tømmer bilen for alle miljøfarlige væsker som oljer, drivstoff, spylervæske, bremsevæske, glykol fra radiatoren og airconditionvæske. Disse væskene lagres i egnede beholdere og sendes til gjenvinning eller destruksjon. Her havner ikke så mye som en dråpe i naturen!

Etterpå fjerner vi bensin, batteri og dekk, før vi plukker vi ut verdifulle brukte bildeler, de som kan leve et forlenget liv i en annen bil. Det som blir igjen splittes opp i ulike kategorier som kan gjenvinnes. Målet er at resten, det som til slutt må havne på deponi, skal være så lite som mulig.
(Teksten fortsetter under grafikken)

Gjenvinningen av din bil skjer i flere prosesser som sikrer miljøhensynet

Miljøfarlige væsker fjernes umiddelbart fra kjøretøyet på underlag som hindrer at gift lekker ned i grunnen. Bilbatterier er farlig avfall og krever særskilt håndtering. Før bilopphugging presser vi bilen.

I bilopphuggeriet blir bilen kuttet opp i knyttenevestore deler som siden gjennomgår en nitid sorteringsprosess. På denne måten skiller man ulike materialer fra hverandre for senere gjenbruk. Etter at vi har fragmentert og sortert materialet for slutt- behandling sendes det videre, ofte ut av landet. Nær sagt hele verden er mottaksplass for restmaterialet, alt etter hva de ulike delene skal benyttes til. Norsk bilopphugging er dermed en del av et globalt miljøtiltak.

Det er svært mye nyttig som blir laget av bilen din!

Bilopphugging gir materialer til: Armaturer, Kabler/ledninger, Arbeids -og bordstativ, Kontormøbler, Aluminiums-karmer Binders, Bestikk, Gryter og kokekar, Deler til vaske og oppvaskmaskiner, Tørketrummel, Kjøkkenvifter, Komfyr, Utslagsvask Lamper/Armaturer, Gateskilt, Autovern, Lyktestolper, Tog-/trikkeskinner, Kumlokk, Gjerde, etc…