Aktuelt

ANBUDSKONKURRANSE - innsamling og gjenvinning av kasserte kjøretøy

ANBUDSKONKURRANSE - innsamling og gjenvinning av kasserte kjøretøy

Informasjonsmøte, med muligheter for å stille spørsmål til kvalifikasjonsgrunnlaget, vil bli avholdt mandag 5. juni kl 10.00 – 12.00 på Hotell 33, Østre Aker vei. Gjennom anbudsprosess i…
Slik gjenvinner vi 140 000 vrakbiler i Norge 

Slik gjenvinner vi 140 000 vrakbiler i Norge 

Slik gjenvinnes vrakbiler i Norge, steg for steg.
Edle metaller til 5 000 kroner per gram blir brukt til nye ting som for eksempel smykker

Edle metaller til 5 000 kroner per gram blir brukt til nye ting som for eksempel smykker

Det er en kompleks og lang reise for å få ut de svært verdifulle metallene som ligger skjult i en vrakbil. Reisen går over flere land og inneholder…
Stor økning aluminium i bilene

Stor økning aluminium i bilene

Hydro satser stort på en produktserie med gjenvunnet aluminium – med metall fra norske vrakbiler. Ved å bruke resirkulerte materialer, reduseres energibruken drastisk. Det er godt nytt for…
Mer og mer spesialisert, mer og mer sortert

Mer og mer spesialisert, mer og mer sortert

Fragmenteringsverkene blir mer makro og mikroorienterte – og presise. De som lager sorteringsmaskiner, utvikler og oppgradere maskinene kontinuerlig. Det har vært kontinuerlig innovasjon og utvikling i hvordan vi…
Fra Gro til moderne miljøbedrifter

Fra Gro til moderne miljøbedrifter

Denne annonsen i avisen Fjordingen fra 1977, som NRK skrev om i 2017, beskriver det ganske greit I snart flere tiår har Autoretur AS samlet inn og gjenvunnet…
Ny gjenvinningsrekord for Autoretur!<br>Miljørapport og Miljøregnskapet for 2021 er publisert

Ny gjenvinningsrekord for Autoretur!
Miljørapport og Miljøregnskapet for 2021 er publisert

I 2021 ble rekord mye av bilens materialer gjenvunnet. Autoretur-nettverket økte gjenvinningsgraden og slo nok en gang gjenvinningsrekorder. Les mer i Miljørapport 2021 her Den totale gjenvinningsgraden, som inkluderer…
Autoretur: 15 år med gjenvinning av bil – ledende på sirkulærøkonomi

Autoretur: 15 år med gjenvinning av bil – ledende på sirkulærøkonomi

Nesten 1,8 millioner biler har blitt gjenvunnet siden 2007 og bilbransjen er ledende på sirkulærøkonomi. Mange nye biler produseres i dag uten klima fotavtrykk, nye elbiler slipper ikke…
Autoretur endrer miljøgebyret fra 1.1. 2022

Autoretur endrer miljøgebyret fra 1.1. 2022

Vi informerer om at miljøgebyret til Autoretur endres f.o.m. 1. januar 2022. Driften av selskapet og de økonomiske rammebetingelsene tilsier at gebyret kan reduseres. Miljøgebyret reduseres til kr.…
97 biler vrakes og testes

97 biler vrakes og testes

Hovedoperatørene i Autoreturnettverket kjører med jevne mellomrom kvalitetstester på sine fragmenteringsverk. Vi er på Norsk Gjenvinning Metalls (NG Metall) anlegg på Øra utenfor Fredrikstad. I dag skal NG…
Vi gjenvinner vekten av 100 Holmenkollen-hopp

Vi gjenvinner vekten av 100 Holmenkollen-hopp

Holmenkollbakken inneholder stål fra norsk vrakbiler. Bakken sto klar 2011. Det enorme byggverket består av et tilløp og tribuneplasser til 30.000 mennesker. Tilløpet er i sin helhet bygget…
Bilens livsløp i Norge

Bilens livsløp i Norge

Bilen er viktig for alle som bor i Norge. Den knytter oss sammen. Gir hver og en av oss muligheter og frihet. Bilen er også en forutsetning for…
Enda bedre på gjenvinning av vrakbiler

Enda bedre på gjenvinning av vrakbiler

Autoreturnettverket økte både gjenvinningsgraden og materialgjenvinningsgraden i 2020. Den totale gjenvinningsgraden, som inkluderer ombruk, material- og energigjenvinning, endte på 97,6 prosent. Litt opp fra 2019 (97,4 prosent). Materialgjenvinningsgraden,…
Du kan spare penger på å vrake bilen din nå

Du kan spare penger på å vrake bilen din nå

Ved å vrake den gamle bilen din til fordel for et mer moderne kjøretøy kan du spare mye penger. Bonusen er at du sparer miljøet og kan kjøre…
Sparer energi nok til å drive alle tog  – to ganger

Sparer energi nok til å drive alle tog – to ganger

Det er ikke bare rene materialer som gjenvinnes og brukes som ny råvare i autoretur-systemet. En stor del av miljøgevinsten kommer i form av energibesparelse.   Energigjenvunnede materialer…
Autoretur AS endrer miljøgebyret for ladbare biler igjen

Autoretur AS endrer miljøgebyret for ladbare biler igjen

Styret i Autoretur har vurdert driften i selskapet og de krav som foreligger til fremtidig risiko og forpliktelser, og har på denne bakgrunn vedtatt endringen om igjen og redusere…
Justering av miljøgebyret fra 1. april 2021

Justering av miljøgebyret fra 1. april 2021

Justering av miljøgebyr – Autoretur AS Styret i Autoretur har med bakgrunn i selskapets økonomi vedtatt å redusere miljøgebyret med kr. 50,- pr bil. Følgende miljøgebyr vil bli…
Personfare

Personfare

Elbiler, hybrider og ladbare hybrider – personfare Vær varsom! Fremdriftsbatterier i el-, hybrid- og ladbare hybridbiler inneholder kjemi, store mengder energi og er vanskelige å slukke hvis de…
Utmontering og vedlikehold

Utmontering og vedlikehold

Når du skal utmontere eller vedlike moderne, høyspente batterier, må du skaffe deg informasjon om bilmodellen: De aller fleste bilmerkene har unike manualer for vedlikehold og demontering.  …
Slik behandles batteriene etter bruk

Slik behandles batteriene etter bruk

Hva skjer med batteriene fra elbiler og ladbare hybdrider når de skal gjenvinnes? Disse bilenes batterier er helt annerledes enn tradisjonelle startbatterier. Dette er store høyenergi fremdriftsbatterier som…
Lading

Lading

Det skjer ikke mange branner i elbiler og ladbare hybrider, men vil du minimere faren, er det noen ting du bør tenke på. Batteriene som står i el-…
IKKE gjør dette

IKKE gjør dette

Elbiler og ladbare hybrider – IKKE gjør dette! Å ta ut fremdriftsbatteriet selv er livsfarlig! Fremdriftsbatterier i el- hybrid- og ladbare hybridbiler inneholder store mengder energi, opptil 900…
Hvis det brenner

Hvis det brenner

Brann i et høyenergi fremdriftsbatteri krever spesielle tiltak. En eventuell brann i batteriet i en elbil eller ladbar hybrid er ikke mulig å slukke. Det er derfor helt…
IKKE gjør dette

IKKE gjør dette

Elbiler og ladbare hybrider – IKKE gjør dette! Å ta ut fremdriftsbatteriet selv er livsfarlig! Fremdriftsbatterier i el- hybrid- og ladbare hybridbiler inneholder store mengder energi, opptil 900…
Brøndbo og familien satser stort på delesalg 

Brøndbo og familien satser stort på delesalg 

Aktiv eier og styremedlem Bjarne Brøndbo og daglig leder Anders Greftegreff på Bil1Dins anlegg på Skage, litt utenfor Namsos. Anlegget er i dag under utbygging. Nytt lager, adminstrasjonsbygning og nytt verksted.    Bil1Din i Namsos investerer…
ELV-direktivet er 20 år

ELV-direktivet er 20 år

Denne høsten er det jubileum for EU-direktivet som er grunnlaget for gjenvinning av norske vrakbiler. I den forbindelse ble Artemis Hatzi-Hull, leder for ELV-direktivet i EU intervjuet. Intervjuet…
35 millioner kroner årlig til transport

35 millioner kroner årlig til transport

Via transportordningene fra biloppsamlerne til gjenvinningsanleggene, tilfører Autoretur transportnæringen millioner av kroner hvert år. Transportsektoren og godstransporten med norske lastebiler utgjorde 483,4 millioner kilometer* på norske veier første…
NRK kom på besøk – hør reportasjen

NRK kom på besøk – hør reportasjen

Det er ikke hver dag at gjenvinning av norske vrakbiler får oppmerksomhet. I forrige uke fikk vi masse. De siste årenes gode gjenvinningstall i Autoreturnettverket, henholdsvis 97,4 prosent…
Globale aktører i samarbeid med Batteriretur etablerer Hydro Volt

Globale aktører i samarbeid med Batteriretur etablerer Hydro Volt

Batteriretur i samarbeid med Hydro og Northvolt etablerer et Joint Venture-fabrikk i Fredrikstad. Selskapet skal hete Hydro Volt og skal gjenvinne Li-Ion batterier fra blant annet elektriske kjøretøy…
Kvalitetssystemene oppdateres kontinuerlig

Kvalitetssystemene oppdateres kontinuerlig

Gjennom mange års kompetanseheving er gjenvinningsaktørene for kasserte kjøretøy rustet til å møte nye krav og nye utfordringer. Nettverket kompetanseheves De store teknologiske endringene i kjøretøyene våre med…

Økernveien 99 – 0579 OSLO
firmapost@autoretur.no
+47 22 07 52 50