Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Lading

Det skjer ikke mange branner i elbiler og ladbare hybrider, men vil du minimere faren, er det noen ting du bør tenke på.

Batteriene som står i el- og ladbare hybrider, har store mengder energi. Dette er ny teknologi, og bilbransjen bruker enormt med ressurser for å sikre fremdriftsbatteriene. Faktisk er det mye som tyder på at kjøretøy med fremdriftsbatterier brenner sjeldnere eller like sjelden som diesel- og bensinbiler.

Men: Når det først brenner, skjer det fordi batteripakken er skadet, eller at det er noe feil på det elektriske anlegget under lading.

 

Når du lader din elbil eller din ladbare hybridbil, bør du passe på:

1) Er ladepunktet godkjent? Det finnes forskriftskrav til private ladestasjoner. Spør din lokale elektroinstallatør!

2) Er det elektriske anlegget dimensjonert for lading? Spør din lokale elektroinstallatør!

3) Sjekk at ladekabelen ikke har skader. Har den skader, ikke bruk den! Bruk bare godkjent lader!

4) Ha brannvernutstyr i nærheten av ladepunktet.

 

Det er grovt sett to godkjente metoder for lading av biler med høyenergi-batterier.
Mode 2: Vanlig kontakt med løs lade-ledning som gjerne følger med kjøretøy når du kjøper det
Mode 3: Veggmontert lader

Mode 2 Kursen skal være en maks 10A-kurs med jordfeilbryter B type.
DSB anbefaler mode 3 for sikkerhets skyld. Les mer om det her

Vil du gå i dybden, har DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) laget en brosjyre om lading av kjøretøy med fremdriftsbatterier.

 

Kilder:
DSB
Diverse forskrifter
NELFO
TU.no

 

 

Flere
artikler