KJØPE BRUKT ELBILBATTERI

Det er et voksende marked for brukte elbilbatterier. I utgangspunktet er det trygt å gjenbruke et brukt elbilbatteri. De er ikke farlige så lenge de er kontrollert og tilstanden er sjekket av fagfolk.

Brukte elbilbatterier (høyenergibatterier eller litiumbatterier) som har vært i en kollisjonskadet bil, kan derimot utgjøre en fare.

Ved gjenbruk av elbilbatterier er det viktig at du håndterer det riktig og innenfor regelverket.

Det er viktig at batteriet blir tilstandskontrollert av fagfolk med riktig utdanning. Batteriet bør også gjennom en godkjennelsesprosess i den nye installasjonen.

Gjenbruk er bra

Når du nå skal selge et brukt elbilbatteri, er det en del ting du må forholde deg til. For det første: Gratulerer, du er nå en del av gjenbrukssystemet, et viktig bidrag til klima- og miljøsatsingen. 

For det andre: Batterier fra el- og hybridbiler inneholder svært store mengder energi og håndtering av disse kan medføre stor fare. 

Den høye spenningen i batteriene stiller store krav til håndteringen. Fordi spenningen er så høy, bør de håndteres av personer med spesialkompetanse, for eksempel spesialister ved biloppsamlingsplasser, bilverksteder eller merkeverksteder. Det er også en rekke forskrifter og regler som må følges ved håndtering av høyenergibatteriene. 

Lovene og forskriftene sikrer at du som selger et brukt høyenergibatteri, tar ansvar og sikrer at ingen blir skadet i håndteringen av batteriene.

Andres sikkerhet - ditt ansvar!

Som selger av et brukt høyenergibatteri bør du forholde deg til:

  • Arbeid på høyspentanlegg («Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg») – dersom du skal arbeide på et høyenergibatteri, krever det elektrofaglig spesialutdannelse eller kursing og en rekke sikringstiltak.
  • Transport («Forskrift om landtransport av farlig gods»). Høyenergibatterier inneholder litium og er definert som farlig gods.
  • Tilstand på batteriet – er det defekt eller ødelagt? Dette krever en grundig analyse og en utarbeidet tilstandsrapport.
  • Risikoanalyse – basert på en tilstandsrapport og analyse av batteriet. Er det varmeutvikling i battericellene for eksempel, er noen celler defekte eller har lavere spenning?
  • Sikker lagring/brann – det kan være en skade på batteriet, for eksempel en ødelagt cellevegg. Det kan føre til «thermal runaway» og branner. Les mer hos DSB og i «Brann- og eksplosjonsvernloven». Batteriene må derfor lagres i brannsikre containere, eller i sikre soner utendørs. Dersom batteriet har gjennomgått en risikoanalyse/test, skal det lagres slik produsenten beskriver det i sin manual.
  • Typegodkjenning – hva ble batteriet brukt til og hva skal det brukes til nå? Da batteriet sto i en bil, var det godkjent for bruk i nettopp denne bilen. Når det tas ut av bilen og brukes til noe annet, er det ikke lenger godkjent til bruk. Det skal da gjennom en godkjenningsprosess i den nye installasjonen.

 

Det er altså en del forskrifter og lover du som selger må tenke på og forholde deg til når du videreselger brukte høyenergibatterier.