Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.

KJØPE BRUKT ELBILBATTERI

Vi opplever et kraftig voksende marked for brukte elbilbatterier. I utgangspunktet er det trygt å gjenbruke et brukt elbilbatteri. Batteriene er ikke farlige så lenge de er kontrollert og tilstanden er sjekket av kvalifisert personell.

Brukte elbilbatterier (høyenergibatterier eller litium-ion batterier) som har vært i en kollisjonskadet bil, kan utgjøre en fare.

Ved gjenbruk av elbilbatterier er det viktig at du håndterer det forsvarlig og innenfor gjeldende lover og forskrifter (Se lenker nederst i saken).

Det er viktig at batterier blir tilstandskontrollert av kvalifisert personell med riktig kompetanse. Batterier må også gjennom en prosess for å verifisere at det nye produktet oppfyller aktuelle sikkerhetskrav, inkludert samsvarserklæring og CE-merking i den nye installasjonen.

Gjenbruk er bra

Ved kjøp/omsetning av brukte elbilbatterier (høyenergibatterier), er det noen viktige forhold som du må passe på: 

For det første: Gratulerer! du er nå en del av gjenbrukssystemet, et viktig bidrag til klima- og miljøsatsingen – og til det grønne skiftet der ombruk, eller gjenbruk, er en av hjørnestenene. 

For det andre: Batterier fra el- og hybridbiler inneholder svært store mengder energi og håndtering av disse kan medføre stor fare. 

Den høye spenningen i batteriene stiller spesielle krav til håndteringen. Batteriene må håndteres av kvalifisert personell med spesialkompetanse, for eksempel spesialister ved biloppsamlingsplasser, bilverksteder eller merkeverksteder. Med andre ord, folk som er utdannet til å håndtere batteriene.

Det er regelverk som må følges ved håndtering av høyenergibatteriene. (Les utfyllende om det i bunnen av denne artikkelen). Dette sikrer at du som selger brukte høyenergibatteri, tar ansvar og sikrer at ingen blir skadet under håndteringen av batteriene.

Batterisikkerhet​ med brukt elbilbatteri: En utdannet mekaniker tester et brukt høyenergibatteri.

Brukt elbilbatteri: Andres sikkerhet - ditt ansvar!

Som selger av et brukt elbilbatteri (høyenergibatteri) bør du forholde deg til:

  • Arbeid på høyspentanlegg («Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg») – dersom du skal arbeide på et høyenergibatteri, krever det kvalifisert personell med spesialutdannelse, nødvendig opplæring  og en rekke sikringstiltak.
  • Transport («Forskrift om landtransport av farlig gods»). Høyenergibatterier inneholder litium-ion. Ved transport av slike batterier så må regelverk om transport av farlig gods følges. Spesielt er dette viktig for batterier som kan være skadet eller ha feil.
  • Tilstand på batteriet – er det defekt eller skadet? I så fall kreves det en grundig analyse av batteriet og en utarbeidet tilstandsrapport.
  • Risikoanalyse – basert på en tilstandsrapport og analyse av batteriet. Er det varmeutvikling i battericellene for eksempel, er noen celler defekte eller har lavere spenning?
  • Sikker lagring/brann – det kan være en skade på batteriet, for eksempel en defekt cellevegg. Det kan føre til «thermal runaway» og branner. Les mer hos DSB og i «Brann- og eksplosjonsvernloven». Batteriene må derfor lagres i brannsikre containere, eller oppbevares i sikre soner utendørs. Dersom batteriet har gjennomgått en risikoanalyse eller test, skal det lagres slik produsenten beskriver det i sin manual.
  • Typegodkjenning – hva ble batterier brukt til og hva skal de brukes til nå? 
Da batterier sto i en bil, var det godkjent for bruk i nettopp denne bilen. 
Når det tas ut av bilen og brukes til noe annet enn i en tilsvarende bil, er det ikke lenger godkjent til bruk. 
Uansett skal batteriet gjennom en prosess med kvalitetskontroll for å verifisere at det nye produktet oppfyller aktuelle sikkerhetskrav inkludert samsvarserklæring og CE-merking i den nye installasjonen.

Det er flere aktuelle lover og forskrifter du som selger må ha kjennskap til og forholde deg til når du videreselger brukte høyenergibatterier