Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.

OM VRAKPANT 2024

Grønn spire kommer opp av krukke med mynter mot grønn naturbakgrunn
Vrakpant har vært et vellykket grep for å fornye bilparken i Norge. Fornyet bilpark gir vesentlige mindre utslipp av miljøskadelige stoffer.

Vrakpant har vært et vellykket virkemiddel for å fornye bilparken.

Autoretur anbefaler at vrakpanten økes permanent til 5.000 kroner.

Med økt vrakpant vinner miljøet og trafikksikkerheten.

Ordningen med vrakpant har vært et vellykket virkemiddel for å fornye bilparken. Vrakpant er et av virkemidlene som har økt den økonomisk motivasjon for å levere inn utrangerte biler – og fornying av bilparken er viktig av flere årsaker. Men hva er vrakpant på bil? 

Miljøet

Ordningen har siden den startet, og spesielt de senere årene, gitt oss renere og renere biler.
Det er dessverre slik, at gamle biler slipper ut vesentlig mer CO2 og NOx enn nye biler. En utskiftning av bilparken er derfor viktig for å senke nasjonale og lokale utslipp.

Sikkerhet

Vrakpantordningen har siden den startet bidratt til høy innsamlingsgrad. Det er slik at gamle biler slipper ut vesentlig mer CO2 og NOx enn nye biler. En utskiftning av bilparken er derfor viktig for å senke nasjonale og lokale utslipp. Panteordningen har vært – og er et vellykket virkemiddel for å fornye bilparken i Norge – og dermed få ned utslippene.

Fornying av bilparken er ikke bare viktig av miljøhensyn. Gamle biler mangler det brede spekteret av sikkerhetsanordninger. De siste årenes teknologiske utvikling har gitt bilene sikkerhetsputer, kjøresikkerhetssystemer, måle- og varslingssystemer som ikke eksisterte før. Det svenske forsikringsselskapet Folksam har gjort en beregning på at man reduserer dødeligheten i nye biler med 90 prosent i forhold til gamle biler ved kollisjon.

Mer enn 600.000 biler i Norge er eldre enn gjennomsnittet i Europa. I Norge er gjennomsnittsalderen på bilene 10,5 år og kjøretøyene har en gjennomsnittlig levealder på over 19 år. I hele Europa er gjennomsnittsalderen på biler 8,3 år og kjøretøyene har en levealder på cirka 14 år.
Hvis vi fornyer den eldste delen av bilparken, kan det gi utslippskutt på 500.000 tonn CO2. Det vil si at utslipp fra privatbilismen i Norge blir redusert med tilnærmet 10 prosent.

Innført på syttitallet

Ordningen med pant på kasserte biler ble innført i 1978 for å få bort gamle, rustne biler som sto rundt omkring. Ordningen sikrer at man kan levere kjøretøyet til en godkjent biloppsamler og få den forsvarlig behandlet. Summen man fikk for å levere inn bilen var uendret i mange år. I 1996 bestemte man seg for å gjøre noe drastisk. Panten ble økt til 6.000 kroner. Resultatet var tidenes opprydding i den norske bilparken. 240.000 kjøretøy ble levert inn og forsvarlig tatt hånd om i løpet av 1996.
Men deretter gikk panteordningen tilbake til normalmodus: Den forble 1.500 kroner til 2012 og antallet innsamlede biler holdt seg stabilt.

Stabilt i mange år

I årene 1999 til 2010 ble rundt 100.000 norske vrakbiler samlet inn hvert år. I 2012-2013 hever myndighetene vrakpanten, først til 2.000 kroner så til 2.500 kroner og fra 1. januar 2013 til 3.000 kroner.
Det ga umiddelbar effekt. Fra januar til august 2013 blir det vraket 17.000 flere biler sammenlignet med året før.

Flater ut – nedgang

Fra 2013 til i dag har panten ligget flatt på 3.000 kroner per kjøretøy. I samme periode har antallet vrakbiler gått ned gradvis. Det tyder på at ordningen ikke lenger oppfattes som fristende nok.
I toppåret 2013 ble 150.000 biler levert inn. I 2014, 144.385 kjøretøy. Året etter, i 2015, ble det levert inn enda færre vrakbiler: 135.801. l 2016 ble det levert inn 139.660 kjøretøy til gjenvinning og i 2021 sank antallet vrakbiler til 129 222.
Denne gjennomgangen av den historiske pantesummen, sett i sammenheng med antallet innleverte kjøretøy, tyder på at en større økonomisk gulrot er det som skal til for å øke innsamlingen av gamle kjøretøy i Norge.

 

Vrakene blir ikke stående

Panteordningen og Autoreturs landsomfattende nettverk av biloppsamlingsplasser bidrar til at bilvrak ikke blir hensatt i naturen, men heller forsvarlig gjenvunnet til ny materialer og ny energi.

 

Vrakpanten bør økes

Det er myndighetene i Norge som til enhver tid fastsetter vrakpanten. Men Autoretur mener at vrakpanten er et godt virkemiddel for å få skiftet ut bilparken med mer miljøvennlige og sikrere kjøretøy, og har flere ganger foreslått å øke pantesummen. Panten har variert gjennom årene: Fra 1.500 kroner for noen år siden til 2.500 kroner i fjor, til 3.000 kroner i 2015.

Autoretur anbefaler derfor at vrakpanten økes permanent til 5.000 kroner for å få et raskere skifte til sikrere og mer miljøvennlige biler.

Det er ikke varslet noen endringer for vrakpant i 2024. Det forblir den samme som vrakpant for bil i 2023.

Les mer om panteordningen (engangsavgiften)