MILJØGEBYR OG VILKÅR FOR DELTAKELSE

Deltakelse i godkjent retursystem – miljøgebyr for bensin og dieselbiler: kr. 250,- Ladbare biler (el, hydrogen og ladbare hybrider): kr. 375,-

Ifølge avfallsforskriftens paragraf 4-6 må den som produserer eller importerer kjøretøy kunne dokumentere at de kjøretøy som produseres eller importeres er tilknyttet et godkjent retursystem. Autoretur AS er landets eneste godkjente retursystem for biler, og deltakelse kan oppnås ved å betale kr. 200,- + mva, d.v.s. kr. 250,- ved innførsel av alle nye og brukte bensin -og dieselbiler som importeres. Eller kr. 300,- + mva, d.v.s kr. 375,- for ladbare biler (el, hydrogen og ladbare hybrider).

Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) fakturerer miljøgebyret på vegne av Autoretur AS.

På denne måten vil man ha oppfylt lovens krav, og Autoretur AS er forpliktet til å ta seg av bilen når den skal kasseres.

Landsdekkende innsamlingsnettverk
Autoretur AS har et landsdekkende innsamlingsnettverk for kasserte kjøretøy i Norge. Vårt innsamlingsapparat er organisert gjennom våre tre hovedsamarbeidspartnere; Bilgjenvinning AS, Norsk Gjenvinning Metall AS og Bilretur AS. Biloppsamlere tilknyttet disse aktørene står for ca 90 % av de innsamlede, kasserte kjøretøyene i Norge!

Autoretur AS vil, sammen med våre partnere, fortsette å jobbe for miljøet og for ytterligere å øke gjenvinningsprosenten og innsamlingsgraden av kasserte kjøretøy.

Her finner du vilkår for deltakelse.