Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Slik gjenvinner vi elbil-batterier i Norge
Slik gjenvinnes elbil-batterier i Norge. En høyenergisk-mekaniker tester et elbil-batteri

Hva skjer med gamle elbil-batterier? Her er en steg-for-steg beskrivelse av hvordan elbil-batterier (høyenergi-batterier) fra elbiler og hybridbiler blir gjenvunnet. Denne gjenvinningsprosessen gjelder også for andre høyenergibatterier som batterier fra el-sykler eller el-sparkesykler. Litt elbil-batteri-fakta: Hele batteriet kan gjenvinnes.

1. Elbilen eller hybridbilen leveres til vraking

Når bilene er klare for kassering, leveres de til en av landets mange biloppsamlingsplasser.

2. Farlig avfall fjernes

Biloppsamleren miljøsanerer bilen – alt farlig avfall blir fjernet. 

3. Høyenergibatteriene sjekkes for skader – og tas ut

Dersom det er skader på batteriet, settes det til overvåking på en brannsikker plass. 
Hvis det ikke er skader, tas batteriet forskriftsmessig ut av bilen og elbil-batteriet sendes videre fra biloppsamleren til et fragmenteringsverk.

 

4. Transporteres til fragmenteringsverk

Elbil-batterier skal pakkes forskriftsmessig og transporteres som farlig gods, for eksempel til Batteriretur Høyenergi AS i Fredrikstad eller Sandefjord.

5. Batteriet lades helt ut

Hos Batteriretur Høyenergi AS blir elbil-batteriet ladet helt ut. Strømmen fra batteriene bli brukt om igjen.

6. Elbil-batteriene demonteres

Når høyenergibatteriene er helt tomme for strøm, demonteres de. 

7. Elbil-batteriets deler gjenvinnes

Alle komponentene i høyenergibatteriet, utenom selve battericellene; kabler, plastdeler, kobberkoblinger, elektronikk og batterikassen, som ofte er i aluminium, tas av og sorteres. De går til vanlig gjenvinning, materialene sorteres og selges som ny råvare.

8. Battericellene gjenvinnes

Bare kjernen i batteriet, battericellene er igjen. De utladede battericellene sendes inn i et fragmenteringsverk. For eksempel ved Batteriretur sin partners nye fragmenteringsverk for høyenergibatteri på Øra. Batteriet knuses og kvernes. De ulike materialene inne i battericellene, virkestoffene og de sjeldne metallene ender opp som et svart pulver: Black Mass. 

Black Mass inneholder alle de viktige og svært verdifulle metallene fra batteriet (for eksempel: litium, kobber, sink, kadmium, nikkel, kobolt m.fl.). 

9. Black mass raffineres

Massen selges videre og foredles av spesialister som kan skille ut de ulike metallene. Det vil si at de ulike sjeldne metallene sorteres ut i rene fraksjoner. Litium for seg, kobolt for seg og så videre. 

10. De sjeldne metallene brukes om igjen

De sjeldne metallene fra de gjenvunnede høyenergibatterier selges videre og brukes i nye produkter. For eksempel i nye elbil-batterier.

Dette er Autoreturs rolle i gjenvinning av høyenergibatterier

Nesten hele vrakbilen blir gjenvunnet, også elbil-batterier fra hybrid- og elbiler blir gjenvunnet og materialene fra dem brukt om igjen.
Nesten hele vrakbilen blir gjenvunnet, også elbil-batterier fra hybrid- og elbiler blir gjenvunnet og materialene fra dem brukt om igjen.

Autoretur AS er eid av Bilimportørenes Landsforening (BIL). På vegne av alle som importerer nye og brukte biler, samler non-profitselskapet Autoretur inn og gjenvinner vrakbiler. Det er Miljødirektoratet som har gitt Autoretur, som den eneste i Norge, konsesjonen og godkjenning som landsdekkende returselskap. Du kan lese mer detaljert om det i denne artikkelen.

Samler inn elbil-batterier fra hele Norge

Ansvaret for å samle inn alle bilene inkluderer selvfølgelig også høyenergibatteriet i bilene. De vanlige batteriene, for eksempel blybatteriene, gjenvinnes på ordinært vis. Mens høyenergibatterier i elbiler og ladbare hybrid-biler, må samles inn, fraktes, demonteres og gjenvinnes under strenge regler, forskrifter og lover. Se for eksempel her DSB sin brosjyre om håndtering av litium-batterier.

Biloppsamlerne gjør jobben – etter boka

I Norge er det cirka 140 biloppsamlere (BOPer) som samler inn kasserte kjøretøy. De tar selvsagt også i mot el- og hybridbiler med høyenergibatterier. Da starter prosessen med å gjenvinne elbilbatteriet.

BOP-ene tar ut høyenergibatteriet – etter forskriftene, pakker det ned og transporterer det – også forskriftsmessig – til Batteriretur Høyenergi AS. Dette selskapet er deleid av Autoretur og Bilimportørene og er opprettet for å gjenvinne høyenergibatteriene fra norske vrakbiler.

 
Norske vrakbiler - også el- og hybridbiler - samles inn over hele landet

Livsfarlige batterier

Høyenergibatterier har svært høy spenning. Det er derfor en omfattende og potensielt farlig prosess å demontere et høyenergibatteri. De siste årene har landets mange biloppsamlere og deres ansatte fått omfattende opplæring i håndteringen av de potensielt livsfarlige batteriene. Bilbransjen, biloppsamlerne, myndigheter og andre aktører har også jobbet intenst for å et godt og sikkert regelverk rundt håndtering av høyenergibatteriene fra norske vrakbiler. 

Strenge gjenvinningskrav

Siden de norske myndighetene og EU har gjenvinningskrav for vrakbiler, gjelder dette også høyenergibatteriene. Kravene er at minst 95 prosent av bilen skal gjenvinnes (gjenvinningsgrad) og at minimum 85 prosent av materialene i bilen skal gjenvinnes  (materialgjenvinninsgrad). 

Hvorfor samler vi inn og gjenvinner høyenergibatterier?

Fredrik Andresen hos Batteriretur Høyenergi viser frem restmaterialet fra elbilbatterier som er gjenvunnet, De sjeldne metallene, for eksempel litium og kobolt, tas ut og kan brukes om igjen.
Fredrik Andresen hos Batteriretur Høyenergi viser frem restmaterialet fra elbilbatterier som er gjenvunnet, De sjeldne metallene, for eksempel litium og kobolt, tas ut og kan brukes om igjen.

Alle som produserer elbiler og hybridbiler (bilprodusentene), har et såkalt produsentansvar. Det betyr at bilprodusentene har ansvar for å ta bilen ut igjen av markedet når den har gått sin siste mil, og gjenvinne hele bilen, også høyenergibatteriet. Dette gjør vi fordi vi vil bruke materialene i batteriene etter at høyenergibatteriene er kassert eller at batteriet vil gå til ombruk i en annen applikasjon.

Produsenten av el- eller hybrid-bilen har altså ansvaret for å ta høyenergibatteriet ut av markedet og gjenvinne det eller sende det til ombruk etter gjeldende regelverk, slik at materialene i batteriet går inn i kretsløpet igjen.

Slik gjenvinnes elbil-batterier i Norge, steg for steg.

Flere
artikler