Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Nå kan roboter som styres av kunstig intelligens sortere ut plast fra kasserte biler

Alle snakker om plasten. Bilgjenvinningsbransjen kan og gjør allerede noe med råvaren.

EUs krav til plastgjenvinning, ombruk av plastdeler og håndtering av plastavfall er i endring.
Kort sagt: i fremtiden må vi sortere og bruke plastavfall om igjen.

I kasserte kjøretøy er det mange ulike plasttyper. De andre materialene i bilene, som metaller, væsker – og brukbare deler, sorteres og brukes om igjen. Det å sortere de mange plasttypene er derimot en utfordring.

Konserndirektør Sindre Hauen hos Bjorstaddalen Næring AS

Aktører fra alle ledd av gjenvinningsprosessen er enige. De kan og vil gjøre noe med plastfraksjonen. Noen er allerede i gang med sortering av plast. Andre sitter på gjerdet eller er på vei med nye løsninger på anleggene sine, samtidig som innovasjonen går så det suser før plastdirektivet slår inn.

Roboter og KI i Skien
I Skien læres roboter til å gjenkjenne og sortere plast ved hjelp av KI (Kunstig intelligens/AI). Konserndirektør Sindre Hauen hos Bjorstaddalen Næring AS i Skien har slått seg sammen med Larviksfirmaet Tandberg Engineering AS og finske ZenRobotics. De mener å ha løst plastutfordringen.

Robotene i Bjorstaddalen kan ved hjelp kunstig intelligens – eller AI (Artificial Intelligence) – læres opp til å se forskjellen på og plukke ut de ulike plasttyper. Som for eksempel de rundt 40 forskjellige plasttypene i norske vrakbiler. Plast som dermed kan brukes på nytt – og bli en del av kretsløpet og sirkulærøkonomien.

Råvarene sorteres først etter størrelse. Hos Bjorstaddalen har de et helt eget anlegg som separerer stort fra smått.

Fakta om Norges første robotsorteringsanlegg

10. mars åpnet Bjorstaddalen Næring AS i Skien Norges første robotsorteringsanlegg for næringsavfall. Målet er å bli ledende i landet på materialgjenvinning.

Unik teknologi
Sensorteknologien er helt unik og identifiserer form, farge og materiale. Dersom det åpner seg nye markeder i fremtiden, eller det kommer krav fra myndighetene, kan robotanlegget læres opp til å gjenkjenne disse fraksjonene også. Avfallet blir godt spredt ut på samlebåndet, slik at vi også kan plukke ut de små bitene. Anlegget kan fjernstyres og kan også gå om natta, sier Sindre Hauen.

Robotanlegget utfører 6000 plukk i timen og kan læres opp til å ta ut alle fraksjoner som kan gjenvinnes i dag.

Flere
artikler