Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.

FAQ Medlemskap

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål knyttet til miljøgebyret til Autoretur

Vrakpant er en statlig ordning der man betaler vrakpant ved kjøp av ny bil og får vrakpanten utbetalt igjen ved kassering. Vrakpant utbetales av Skatteetaten.
Miljøgebyr til Autoretur skal være med å finansiere lovpålagt innsamling og gjenvinning av kasserte kjøretøy. Autoretur (non-profit) er det eneste godkjente returselskapet i Norge som ivaretar alle importører av nye og brukte biler sitt produsentansvar, nedfelt i avfallsforskriftens §4.

Miljøgebyret benyttes til å drifte innsamlingsordningen i Norge med 140 biloppsamlere rundt i hele landet.

Miljøgebyret skal faktureres med merverdiavgift, også for elbiler. Autoretur leverer en avgiftspliktig tjeneste til sine medlemmer. Dermed er det korrekt å beregne merverdiavgift på gebyret, jf. merverdiavgiftsloven (mval) § 3.
Autoretur AS sørger for innsamling, sanering og gjenvinning av biler som er tatt inn til landet av importørene. Dette er oppgaver importørene måtte stått for selv uten en slik fellesordning.
Autoretur AS må derfor anses å levere tjenester til sine medlemmer. Disse tjenestene er derfor avgiftspliktige, jf mval § 3-1. Gjeldende praksis med å fakturere miljøgebyret med merverdiavgift
er derfor korrekt; både for biler med drivstoff-, hybride eller hel-elektriske-drivlinjer.

Autoretur har som eneste returselskap i Norge konsesjon fra Miljødirektoratet til å samle inn og gjenvinne vrakbiler. Alle som importerer biler til Norge (nye og brukte) må være medlem av et returselskap som ivaretar produsentansvaret (den som tar et produkt inn på et marked er ansvarlig for å ta det ut igjen).

Biloppsamlere er ikke et godkjent retursystem, kun et sted siste eier leverer bilen til vraking. Autoretur er eneste godkjente retursystem i Norge, og miljøgebyr må betales for alle biler som importres til Norge, både nye og brukte.

Miljøgebyret gjelder alle vrakpantberettigede biler, dvs alle personbiler og lette varebiler (under 3500 kg).

Miljøgebyret er p.t. kr 100,- + mva pr bil uansett drivlinje. Økonomien i returselskapet avgjøres i stor grad av verdien på vraket, dvs i hovedsak stålprisen som betales. Den varierer over tid, og Autoretur må tilpasse gebyret slik at systemet ikke taper penger. Autoretur er et non-profit selskap og betaler ikke utbytte til eierne.

Autoretur innhenter importstatistikk fra SSB sin tolldatabase for brukte biler og OFVs offisielle registreringsstatistikk for nye biler.

Så fremt importør av bilene har registrert chassis nummer (VIN) i tollpapirene så vil det følge et vedlegg til faktura med denne opplysningen.

Alle som mottar faktura fra Autoretur er medlemmer av retursystemet og har importert enten ny eller brukt bil. Dette er bakgrunnen for fakturaen som vil følge normale rutiner for betalingsvarsel ved for sen eller manglende betaling.

Autoretur fakturerer nybilimportører hver måned og bruktbilimportører kvartalsvis.

Det letteste er å fylle inn skjemaet på vår nettside; Autoretur.no/medlemskap eller sende mail til miljogebyr@ofv.no

Dersom man ikke lenger importerer nye eller brukte biler til Norge og derfor ønsker å si opp medlemskapet, må dette skje skriftlig til Autoretur AS på: firmapost@autoretur.no