Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.

SELGE BRUKT ELBILBATTERI

Det er et voksende marked for brukte elbilbatterier. I utgangspunktet er det trygt å gjenbruke et brukt elbilbatteri. De er ikke farlige så lenge de er kontrollert og tilstanden er sjekket av kvalifisert personell.

Brukte elbilbatterier (høyenergibatterier eller litium-ion batterier) som har vært i en kollisjonskadet bil, kan utgjøre en fare.

Ved gjenbruk av elbilbatterier er det viktig at du håndterer det forsvarlig og innenfor gjeldende lover og forskrifter.

Det er viktig at batterier blir tilstandskontrollert av kvalifisert personell med riktig kompetanse. Batterier må også gjennom en prosess for å verifisere at det nye produktet oppfyller aktuelle sikkerhetskrav, inkludert samsvarserklæring og CE-merking i den nye installasjonen.

Gjenbruk er bra

Ved salg/omsetning av brukte elbilbatterier, er det noen viktige forhold som du må passe på: 

For det første: Gratulerer, du er nå en del av gjenbrukssystemet, et viktig bidrag til klima- og miljøsatsingen. 

For det andre: Batterier fra el- og hybridbiler inneholder svært store mengder energi og håndtering av disse kan medføre stor fare. 

Den høye spenningen i batteriene stiller spesielle krav til håndteringen. Batteriene må håndteres av kvalifisert personell med spesialkompetanse, for eksempel spesialister ved biloppsamlingsplasser, bilverksteder eller merkeverksteder. 

Det er regelverk som må følges ved håndtering av høyenergibatteriene. Dette sikrer at du som selger brukte høyenergibatteri, tar ansvar og sikrer at ingen blir skadet under håndteringen av batteriene.

Andres sikkerhet - ditt ansvar!

Som selger av et brukt høyenergibatteri bør du forholde deg til:

  • Arbeid på høyspentanlegg («Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg») – dersom du skal arbeide på et høyenergibatteri, krever det kvalifisert personell med spesialutdannelse, nødvendig opplæring  og en rekke sikringstiltak.
  • Transport («Forskrift om landtransport av farlig gods»). Høyenergibatterier inneholder litium-ion. Ved transport av slike batterier så må regelverk om transport av farlig gods følges. Spesielt er dette viktig for batterier som kan være skadet.
  • Tilstand på batteriet er det defekt eller skadet? I så fall kreves det en grundig analyse av batteriet og en utarbeidet tilstandsrapport.
  • Risikoanalyse – basert på en tilstandsrapport og analyse av batteriet. Er det varmeutvikling i battericellene for eksempel, er noen celler defekte eller har lavere spenning?
  • Sikker lagring/brann – det kan være en skade på batteriet, for eksempel en defekt cellevegg. Det kan føre til «thermal runaway» og branner. Les mer hos DSB og i «Brann- og eksplosjonsvernloven». Batteriene må derfor lagres i brannsikre containere, eller i sikre soner utendørs. Dersom batteriet har gjennomgått en risikoanalyse/test, skal det lagres slik produsenten beskriver det i sin manual.
  • Typegodkjenning – hva ble batterier brukt til og hva skal de brukes til nå? 
Da batterier sto i en bil, var det godkjent for bruk i nettopp denne bilen. 
Når det tas ut av bilen og brukes til noe annet enn i en tilsvarende bil, er det ikke lenger godkjent til bruk. 
Uansett skal batteriet gjennom en prosess med kvalitetskontroll for å verifisere at det nye produktet oppfyller aktuelle sikkerhetskrav inkludert samsvarserklæring og CE-merking i den nye installasjonen.

 

Det er flere aktuelle lover og forskrifter du som selger må ha kjennskap til og forholde deg til når du videreselger brukte høyenergibatterier.