Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.

Innmelding i Autoretur

Innmelding i Autoretur: Autoretur AS er landets eneste godkjente retursystem for biler. Vårt formål er å oppfylle de forpliktelser som produsenter og importører er pålagt i henhold til Avfallsforskriftens kapittel 4. Vi sørger for at kjøretøyene blir miljømessig innsamlet, sanert og gjenvunnet. Selskapet er organisert som et non profit- foretak.

Alle importører må tegne medlemskap for å tilfredsstille kravet om deltagelse i et produsentansvarsselskap. Medlemmene til Autoretur vil få tilsendt faktura på miljøgebyret etter en til enhver tid gjeldende sats for det antallet biler, nye og brukte, som er importert i perioden.


PLIKT TIL DELTAKELSE I PRODUSENTANSVARSSELSKAP

Alle produsenter og importører av kjøretøy til Norge plikter å sørge for miljømessig innsamling og behandling av kasserte kjøretøy i samsvar med bestemmelsene i forurensningsloven og avfallsforskriften. Alle som importerer nye eller brukte biler til Norge er definert som en «produsent» i avfallsforskriftens forstand, og alle plikter a være medlem av en returordning.

OPPSIGELSE AV MEDLEMSKAP
Dersom du ikke lenger importerer nye eller brukte biler til Norge og derfor ønsker å si opp ditt medlemskap må dette skje skriftlig til Autoretur AS på: firmapost@autoretur.no

(Merk at det er 6 måneders oppsigelsesfrist fra oppsigelsen er mottatt)
Vilkår for deltakelse

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM MEDLEMSKAP
Her finner du svar på ofte stilte spørsmål knyttet til miljøgebyret til Autoretur