Autoretur AS er landets eneste godkjente retursystem for biler. Vårt formål er å oppfylle de forpliktelser som produsenter og importører er pålagt i henhold til Avfallsforskriftens kapittel 4. Vi sørger for at kjøretøyene blir miljømessig innsamlet, sanert og gjenvunnet. Selskapet er organisert som et non profit- foretak.
 

Alle importører må tegne medlemskap for å tilfredsstille kravet om deltagelse i et retursystem. Medlemmene til Autoretur vil få tilsendt faktura på miljøgebyret etter en til enhver tid gjeldende sats for det antallet biler, nye og brukte, som er importert i perioden.

PLIKT TIL DELTAKELSE I RETURSYSTEM
Alle produsenter og importører av kjøretøy til Norge plikter å sørge for miljømessig innsamling og behandling av kasserte kjøretøy i samsvar med bestemmelsene i forurensningsloven og avfallsforskriften. Alle som importerer nye eller brukte biler til Norge er definert som en «produsent» i avfallsforskriftens forstand, og alle plikter a være medlem av en returordning.

Vilkår for medlemskap