Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Stor økning aluminium i bilene

Hydro satser stort på en produktserie med gjenvunnet aluminium – med metall fra norske vrakbiler. Ved å bruke resirkulerte materialer, reduseres energibruken drastisk. Det er godt nytt for miljø og klima.

Vrakmetall brukes om og om igjen. I mange år har de ulike vrakmetallene fra norske biler, gått tilbake i produksjon av nye ting. Hovedsakelig har det vært snakk om jern og stål, men også aluminium.

I år 2000 brukte vi cirka 100 kilo aluminium i hver bil i gjennomsnitt. I dag er vi oppe i 180 kilo per bil.

Med den voldsomme veksten i antallet elbiler de siste årene, har også bruken av aluminium i bilene økt. Nesten en halv million elbiler ruller nå på norske veier.

– Særlig fordi aluminium er velegnet til bruk i batterikassene, forteller Kristin Karlstad i Hydro.

– Aluminiumet i batterikassen beskytter cellene mot sammenstøt og skader, samtidig som det bidrar til temperaturkontroll inne i batteriene.
I tillegg er den lave vekten til metallet et viktig tiltak for å redusere bilenes totalvekt og bidra til lengre rekkevidde, sier Karlstad.

– Aluminium er ett fantastisk materiale med ett bredt spekter av bruksområder. Aluminium har for eksempel lenge blitt brukt i produksjon av bildeler, sier hun.

Økning i mengden aluminium i biler: (illustrasjon Hydro)

Nye produkter inneholder metall fra skrapbiler
Hydro bruker i dag skrap fra mange forskjellige typer produkter, blant annet fra gamle biler og bygninger i sine resirkuleringsstrømmer.

– Mens det i dag benyttes mest skrap fra gamle bygninger, har vi tro på at det fremover vil bli en økende andel av skrap fra gamle biler i vår produksjon, sier Karlstad.

Kristin Karlstad
Head of Communication & Public Affairs, Hydro Aluminium Metal

Hydro bruker i dag skrap fra mange forskjellige typer produkter, blant annet fra gamle biler og bygninger i sine resirkuleringsstrømmer.
Kristin Karlstad, Head of Communication & Public Affairs, Hydro Aluminium Metal Hydro bruker i dag skrap fra mange forskjellige typer produkter, blant annet fra gamle biler og bygninger i sine resirkuleringsstrømmer.

Produktserie med gjenvunnet aluminium
Norsk Hydro lanserte nylig en produktserie med resirkulert, brukt aluminium.

– Hydro «CIRCAL 75R» er et produkt der vi garanterer at minimum 75 prosent av produktet har utgangspunkt i gammelt skrap som resirkuleres, forteller Karlstad.

– Produktet og prosessene bak produktet er dokumentert og støttes med en tredjepartssertifisering fra DNV. En miljødeklarasjon (EPD) er også tilgjengelig for å dokumentere det lave karbonfotavtrykket til produktet.

– For å imøtekomme behovene for lavt fotavtrykk på primæraluminium fra norske støpeverk, har Hydro etablert produktet «Hydro REDUXA 4.0».
I det produktet dokumenterer vi også prosessene på samme måte.
Fremover er det planlagt å bruke skrap også ved primærproduksjonsverkene.
På sikt vil man da lansere «Hydro REDUXA 3.0» og i neste omgang 2.0; produkter med stadig lavere karbon fotavtrykk, sier hun.

Gjenbrukt aluminium er energibesparende
Ved resirkulering av aluminium brukes bare rundt fem prosent av energien som benyttes ved primærproduksjon.

– Det er derfor utrolig viktig for verdens bærekraft å bygge opp gode verdikjeder der også vanskelige skrap typer og skrap fraksjoner kan resirkuleres til høyverdige produkter, sier Karlstad.

– På denne måten bruker man mindre energi, reduserer akkumulering av skrap og uttømning av planetens ressurser. Hydro har derfor satt seg fore å grave dypere i «skraphaugen».

KINN loungestol er laget av Hydro CIRCAL som består av minimum 75 prosent resirkulert aluminium. Les mer her.
KINN loungestol er laget av Hydro CIRCAL som består av minimum 75 prosent resirkulert aluminium.

Bedre sortering
– Når et gammelt produkt skrapes, er det ofte blandet med andre materialer. I tillegg er det ofte overflatebehandlet eller tilsmusset.

For å få høyverdige produkter fra «vanskelige» skrapkilder må derfor sorteringsprosessene håndtere dette.

I dag utvikles og implementeres stadig mer avansert teknologi for å sortere metallene. I tillegg til de tradisjonelle sorteringsprosessene snakker vi i dag om røntgen- og laser sorteringsteknologier, sier hun.

Kunder spør om miljøvennlige produkter
– For å få god fart i resirkuleringen er det viktig at kundene etterspør miljøvennlige produkter, sier Karlstad.
– Og det gjør de i økende grad. Det etterspørres både materialer med høyt resirkulert innhold og materialer med lave karbonfotavtrykk.

For å møte denne etterspørselen har Hydro gått i front med å utvikle miljøvennlige produkter, sier hun.

Slik gjenvinnes aluminium (Video fra Hydro)

Flere
artikler