Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Bilen din blir materialer i nye bygninger
Jern og stål fra den kasserte bilen din blir gjenvunnet til nye materialer som brukes i byggbransjen.
Etter at biloppsamleren har miljøsanert og flatpakket den gamle bilen din, sendes den til et fragmenteringsverk. Der blir materialene i bilen sortert og solgt videre som råvare til nye produkter.

Skrapjern fra kasserte biler har høy verdi i sirkulærøkonomien. Skrapet kan være like mye verdt som jomfruelig materiale – og det er bare fantasien som setter en grense for hva gjenvunnet skrapjern kan brukes til: Bjelker, hus med jern og stålkonstruksjoner, bruer. Eller armeringsjern.


Sirkulærøkonomi
Gjennomsnittlig inneholder en kassert bil som leveres i Autoretur-nettverket 832 kilo stål og jern. Hvert år leveres det inn i overkant av 140.000 vrakbiler i det landsomspennende nettverket. I 2019 samlet Autoretur AS og samarbeidspartnerne inn litt over 120.500 tonn skrapjern fra 144 933 kassert biler. Det tilsvarer materialforbruk til omtrent tretten Eiffeltårn.

 

Kjøper metall fra vrakbilen din
Celsa Nordic er en av det største stålaktørene i det nordiske markedet. Rundt 700.000 tonn skrapjern kjøper de fra fragmenteringsverk og gjenvinningstasjoner i Norden hvert år.

Mye av metallet de kjøper kommer fra vrakbil, men metallfraksjonen de bruker for å produsere armeringsprodukter er en legert blanding med annet jern- og stålskrap som vi kasserer på gjenvinningstasjonene.
Dette er sirkulærøkonomi i praksis.


Slik foregår det
Når fragmenteringsverket har kjørt bilvrakene gjennom en shredder, en maskin som river og knuser bilen til små fragmenter, kommer de ulike materialene ut ferdig sortert og ender i hauger. De knuste materialene selges deretter videre til for eksempel Celsa Nordic.

Celsa Nordic transporterer gjerne metallet med skip til Mo i Rana. Der har Celsa et av Nordens største stålverk. Metallet legeres opp, det vil si blandes med andre typer metall for å tilfredstille diverse krav som kjøperne, ofte entreprenører, krever. Skrapet kjøres inn smelteovnen og ut kommer flunkende nye armeringsprodukter.

Det kan være ulike krav til produktene. Miljø, spesielle krav til betongkonstruksjonen for å få den styrke og stabiliteten de krever og så videre.

LES MER om hvordan bilmetall blir kumlokk

 

Våre armeringsprodukter, er hundre prosent resirkulerbare. De kan resirkuleres om og om igjen, sier Celsa Nordics bærekraftsjef, Susanne Nævermo-Sand

Sirkulærøkonomi, kortreist
– Vi driver med resirkulering av skrap. Og produktene er armeringsprodukter, sier Celsa Nordics bærekraftsjef, Susanne Nævermo-Sand.
– Til daglig kan vi si at produktene våre inneholder skrapjern. Det er resirkulert materiale fra sykler, vaskemaskiner, fra armeringsstål i bygninger som er revet – og fra biler.

Det som er fascinerende med våre armeringsprodukter, er at de er hundre prosent resirkulerbart. De kan resirkuleres om og om igjen, sier Nævermo-Sand.


Lokal produksjon
– Råmaterialet henter vi i Norden og vi produserer produktene i Mo i Rana og vi har hovedmarkedet vårt i Norge, men også Sverige og Finland.
– Man kan produsere stål på to måter. Enten bruker man jomfruelig malm – for eksempel for å lage store stålbjelker. Eller man kan bruke skrap, slik vi gjør. Forskjellen er miljøprofilen. Vi legger stor vekt på miljøprofilen. Fordi vi har tilgang på godt, miljøvennlig råmateriale, altså skrapet, og at vi bruker vannkraft i produksjonen, kan vi levere en god, miljøvennlig kvalitet, sier Nævermo-Sand.

Når vi snakker om «lokalt», snakker vi Norden. Ofte kommer det skrap inn med båt og så er det samme skip som forlater havna med ferdig produkter.


Spesialbestilles
– Av jernskrapet produserer vi forskjellige armeringsprodukter, sier Nævermo-Sand.
– Nett, coil og ulike trådprodukter. Dette er spesialbestilte armeringsprodukter som lages på bestilling fra for eksempel en entreprenør, spesifikt til et byggeprosjekt.
Celsa lager også bergbolter til bruk i tunneler, sier hun.

 

Avhengig av armering
Når noe skal konstrueres i betong, er armering helt avgjørende. I Norsk Standard defineres det krav til hvor mye, hva slags kvalitet armering og hvordan man skal behandle armeringen. Armeringen som Celsa lager er med andre ord underlagt strenge krav både fra stat og oppdragsgiver.

Betongbro over Saltstraumen i Nordland

Armert betong er egentlig et hybridmateriale. Mellom betongens gode egenskaper for å tåle trykk, og armeringsjernets gode evne til å tåle strekk. Armeringsjern brukes i betong fordi betongen må sikres mot strekkrefter.

Dette er naturligvis helt avgjørende for betongkonstruksjoner som skal ha en levetid på mer enn 50 år, gjerne opp til 100 år.
Som for eksempel mange av veivesenet, eller Bane Nors konstruksjoner. Eller som det nye byggverket «Snø» rett utenfor Oslo, der Celsa har levert armering til betongen.

Slik blir jern- og stålmaterialene i den gamle, kasserte bilen til helt nye produkter og materialer inne betongkonstruksjoner. Den gamle bilen din blir altså til deler av nye bygninger, bruer, veier og mye mye mer.

 

Fakta om Celsa Group
• Celsa Group er et spansk selskap med hovedsete i Barcelona.
• Celsa Group har rundt 8.000 ansatte, med avdelinger i alle de nordiske landene og over hele Europa.

• Totalt forbruker Celsa åtte millioner tonn skrapjern i året til sine produkter

 

Kilder:
Celsa Nordic

Norsk betongforening

Autoreturs miljøregnskap

Autoreturs miljørapport

 

Flere
artikler