Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Edle metaller gjenvinnes

Det er mye edelt metall i våre kasserte biler. Det tar vi vare på.

Alle kasserte biler inneholder edelt metall. Hovedsakelig er de dyre metallene bestanddeler i katalysatorer. Denne avgassrenseren gjenvinnes og er en viktig del av kretsløpet i gjenvinning av kasserte biler i Autoretur-systemet.

Fra 70-tallet til i dag

En katalysator monteres i bilens eksosanlegg for å redusere utslipp av skadelige restgasser etter forbrenningen. Den kjemiske prosessessen kalles katalyse. I katalysen omdannes stoffer til mindre skadelige stoffer.

En bilkatalysator består av en keramisk blokk laget av aluminiumoksid med tynne kanaler belagt med en katalytisk overflate: Kanalene inneholder små mengder av edelmetallene rhodium, platina og palladium.**
Katalysatorer ble påbudt i Norge i 1989, men biler produsert på midten av 70-tallet har gjerne også katalysatorer.

Katalysatorene blir i dag tatt ut ved norske biloppsamingsplasser og sendt til gjenvinning. I 2018 ble det gjenvunnet ca 400 tonn katalysatorer fra mange av de 143.767 norske vrakbilene som ble til ny råvare gjennom Autoretur-systemet***

LES MER: Rekordår for Autoretur

Katalysator-metallet

Platina (Pt), rhodium (Rh) og palladium (Pd) har høy verdi. Per april 2019 er prisen for Platina rundt 230 kroner per gram. For rhodium må du ut med rundt 6-800 kroner per gram, og for palladium cirka 400 kroner grammet. På grunn av verdien på katalysatorer, har det de senere årene vært en rekke tyverier av katalysatorer.

Små mengder

Mengden edle metaller i katalysatorer varierer. Småbiler kan inneholde 2-6 gram, mens større biler inneholder gjerne mye mer. Avhengig av motorstørrelse, kan biler med store motorer ha katalysatorer som inneholder opp til 30 gram edle metaller.

Og bilens alder spiller en stor rolle. Jo eldre bil, desto mer edle metaller. Dette skyldes at bilindustrien gjennom mange år har utviklet katalysatortyper med mindre edle metaller uten å gå på bekostning av høy virkningsgrad. Katalysatorene har med andre ord blitt bedre og bedre samtidig som mengden reaktive edle metallene blir mer og mer presis.

LES: Autoretur miljørapport 2018


Høyteknologisk gjenvinning
En typisk prosess for en kassert katalysator er omtrent slik:
Katalysatoren fra bensin- eller dieselbilen fjernes fra vrakbilen hos biloppsamlerne som en del av miljøsaneringen av farlig avfall før vrakbilen flatpakkes og sendes til gjenvinning. Katalysatorene sendes i bulk til gjenvinningsbedriften, veies og sjekkes før katalysatorinnholdet – som inneholder de edle metallene – ekstraheres.
Katalysatorinnholdet kvernes til et pulver som sendes videre til en smelter. Smelteren separerer metallene som deretter raffineres.
Etter raffinering er platina, rhodium og palladium separert og kan selges som ny råvare.

*Kilde: ACEA
** Kilde: snl.no og Wikipedia

Kilder:
https://catalysts.basf.com/public/files/pdf/

http://www.specialtymetals.com/faq

Flere
artikler