Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Rekordår for gjenvinning av kasserte biler.

Materialgjenvinningsgraden for 2018 slår alle rekorder!
I det fjerde året med skjerpede gjenvinningskrav, øker Autoreturs hovedoperatører og biloppsamlere både materialgjenvinningsgraden og den totale gjenvinningsgraden.

Materialgjenvinningen økte fra 86,2 i 2017 til 87,7 prosent i 2018. Et historisk godt resultat.
I 2018 økte Autoretur gjenvinningsgraden fra 97,2 prosent (2017) til 97,4 prosent. Det neste beste resultat i Autoreturs gjenvinningshistorie.

Bedre sortering og teknologi
Det er flere faktorer som bidrar til de gode resultatene.
Da myndighetenes krav økte fra 85 prosent gjenvinning til 95 prosent fra og med 2015, måtte Autoretur og de tre hovedoperatørene, Norsk Gjenvinning Metall AS, Bilgjenvinning AS og Bilretur AS innoveres for å gjenvinne enda mer.
Det største bidraget til at nettverket klarte de nye gjenvinningskravene fra myndighetene var at hovedoperatørene etablerte nye metoder for å gjenvinne fraksjoner som plast og glass fra restfraksjonen (fluffen).
Det skjer også innovasjon i bransjen på metoder og sortering av metallrester fra fluffen. Denne kontinuerlige innovasjonen og utviklingen av gjenvinningsmetoder er en viktig del av kontrakten mellom myndighetene, Autoretur og hovedoperatørene.

Gjenvinningsbransjen utvikler hele tiden bedre sorteringsmaskiner og bedre fragmenteringsanlegg som henter ut enda flere fraksjoner fra kasserte kjøretøy. Dette skjer hovedsakelig på mikronivå, i restavfallet.

Et felles løft
– Det er viktig å fremheve innsatsen fra våre hovedoperatører Norsk Gjenvinning Metall AS, Bilretur AS og Bilgjenvinning AS samt alle biloppsamlere under deres paraply, sier Andresen.
Det stadige fokuset på innovative løsninger for enda bedre gjennvinning, er med på å skape denne suksessen, sier han.

Nye avtaler med hovedoperatører
Mye av 2018 har vært brukt til å få på plass nye avtaler med hovedoperatørene. Å få på plass nye avtaler er en omfattende prosess som må gjentas ved utløpet av hver avtaleperiode. Den nåværende avtalen går ut i 2020.
Hovedoperatører for neste periode ble de samme som for inneværende periode: Norsk Gjenvinning Metall AS, Bilgjenvinning AS og Bilretur AS.

Last ned miljørapporten for 2018 her

 

Tallene
• Materialgjenvinning (inkludert og ombruk og energigjenvinning) økte fra 86,2 prosent i 2017 til 87,7 i 2018.
• Den totale gjenvinningsgraden i 2018 endte på 97,4 prosent. En litt bedre gjenvinningsgrad enn året før: 97,2 prosent.
• Energigjenvinning, det vil si å brenne restfraksjoner og utnytte energien, har gått ned. I 2017 ble 11 prosent av de kasserte kjøretøy energigjenvunnet. I 2018 var energigjenvinning redusert til 9,7 prosent.
• Totalt ble 141.153 norske biler kassert i 2017. I 2018 ble 143 767 kjøretøy fjernet fra norske veier.
• 188.108.597 kilo kasserte biler ble gjenvunnet i 2018

Flere
artikler