Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Mer og mer materiale kan gjenvinnes

Innovasjon innen gjenvinningsteknologi gjør at materialer som tidligere ble deponert, nå kan gjenvinnes og brukes som råvare til nye produkter. Nye komponenter i kjøretøy, krever innovativ gjenvinningstenkning – og kompetanseheving.Innovasjon innen gjenvinningsteknologi gjør at materialer som tidligere ble deponert, nå kan gjenvinnes og brukes som råvare til nye produkter. Nye komponenter i kjøretøy, krever innovativ gjenvinningstenkning – og kompetanseheving.

Autoretur har ansvaret for innsamlingen av norske, kasserte kjøretøy på vegne av bilimportørene. Myndighetenes krav til gjenvinning av de kasserte kjøretøyene er på 95 prosent av bilens vekt. I 2016 leverte Autoretur og samarbeidspartnerne et resultat på 97,7 prosent. Det gode resultatet skyldes flere faktorer, men mye skyldes innovasjon.
Samarbeidspartnerne Bilgjenvinning AS, Norsk Gjenvinning Metall AS og Bilretur AS utfører og prøver en rekke innovative gjenvinnings-tiltak, for å gjenvinne enda mer av materialene fra kasserte biler. Noen av disse «eksperimentene» blir faste rutiner, andre blir forkastet. Felles for prosjektene er viljen til innovasjon og et ønske om å gjenvinne mest mulig av bilens materialer. Bra for miljøet – og for gjenvinningsresultet.

 

Her er et knippe eksempler på nyvinninger i Autoretur-systemet de siste årene:

Plast og mikrofragmenter av plast
Våre gamle kjøretøy består hovedsakelig av plast og metall. Metallene er de mest verdifulle delene og de materialene som utgjør størstedelen av vekten i biler. Selv om plast bare utgjør rundt ti prosent av et kjøretøys vekt, er cirka 50 prosent av materialvolumet i en bil forskjellige plasttyper.Det antas at innen 2020 vil andelen plastmaterialer i biler øke med 75 prosent. Denne plastutfordringen er Autoretur-nettverket allerede i gang med å løse gjennom flere pilot-prosjekter. Flere og flere finfragmenteringsverk bygges ut med flyt-synk-anlegg for sortering av plast- og finfragmenter. Det vil si at mikrofragmenter av plast kan sorteres, vaskes og brukes som ny råvare.Noen steder testes det også å ta ut store plastkomponenter, som dashbord, deksler og så videre – før de kvernes. Det er likevel et stykke frem. I dag eksisterer det ikke et godt europeisk marked for gjenvunnet plast fra kasserte biler. Og plastgjenvinning er en kompleks affære: En bil inneholder opp til 40 forskjellige plasttyper!

Fra fluff til bygningsmateriale
Når norske kasserte biler gjenvinnes, blir det alltid noen rester igjen. Vi kaller disse restene for fluff*. Noen av disse restfraksjonene kan ikke energigjenvinnes og går gjerne til deponi. Deponi vil si at restmassene lagres.
 Ved å energigjenvinne mer av fluffen får vi ut et positivt energiregnskap. Men restavfallet fra energigjenvinning er en utfordring. Asken, eller inert masse**, som blir igjen etter energigjenvinningen, har tidligere vært en utfordring. Inert masse kan i dag gjenbrukes til en hel rekke fornuftige produkter. Hovedsakelig brukes den i dag som utfyllingsmasse. Men den har likevel mange flere bruksområder: Veiunderlag, tilsetningsstoff i betong og konstruksjonsmateriale.

LES MER OM FLUFF

Bilglass i veggen

Norsk Gjenvinning (NG) på Øra startet i 2015 et samarbeid med Glava om gjenvunnet bilglass. Glava er avhengig av glass som råstoff til sin produksjon av isolasjonsmatter. NG satt opp produksjonslinjer for uttak av bilglass. De standardiserte også metode og verktøy for å gjøre prosessen effektiv. Bilglassene går så å si direkte fra knusing til produksjon av isolasjonsmatter. Se video fra bilglassproduksjonen her.

Høyenergibatterier
I dag selges det flere biler med fremdriftsbatterier, enn biler med tradisjonelle drivstoffmotorer. El- og hybridbilene som i dag er helt nye, skal en eller gang kasseres. Men allerede i dag kommer noen av dem ut for uhell og blir tatt hånd om av forsikringsselskaper. Det er da vårt landsdekkende nettverk av biloppsamlere kommer inn. Biloppsamlerne våre har de siste årene vært gjennom omfattende kursing i håndtering av høyenergibatterier. En kompetanseheving som er helt nødvendig på grunn av den høye risikoen ved håndtering av disse batteriene. Kompetansehevingen foregår fortsatt. Parallelt med kompetansehevingen har Autoretur i samarbeid med bilbransjen, DSB, brannmyndigheter og Batteriretur bidratt til utvikling av sikkerhetsrutiner for håndtering av høyenergibatteriene. I 2017 ble selskapet Batteriretur Høyenergi AS startet som en konsekvens av behovet for å gjenvinne høyenergibatterier fra kasserte norske biler. Norge ligger nå fremst i verden på systemer for håndtering og gjenvinningsrutiner av høyenergibatterier, takket være nybrottsarbeidet og bransjesamarbeidet.

 

Fakta:

*Fluff: Restfraksjon fra fragmenteringsverk. Kan bestå av tekstilfiber, glass, lim, diverse plasttyper, metaller, jord, sand. De siste årene har materialgjenvinningen av fluff økt kraftig.
**Inert masse: Ikke-organisk, ikke giftig avfallsstoff etter for eksempel energigjenvinning

Flere
artikler