Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

Slik er Autoretur-nettverket bygd opp

Autoreturs nettverk består av tre hovedoperatører som har tilknyttet over 142 biloppsamlingsplasser og 11 fragmenteringsverk.

Bilgjenvinning AS har et landsomfattende nettverk av biloppsamlingsplasser. De er representert i alle fylker utenom Finmark og Troms. I Nordland er de forøvrig enerådende. Selskapet er eid av Hellik Teigen AS og Ragn-Sells AS, begge med betydelig kompetanse innenfor avfallssektoren. Bilgjenvinning AS har vært med i Autoreturs ordning siden 2006.

NG Metall AS ble med i avtalen i 2009. Selskapet er i dag landets ledende aktør innenfor innsamling og behandling av stål, metall, EE-avfall og kabler.
Selskapet har to shredderanlegg for fragmentering av biler i Norge. Gjennom Norsk Gjenvinning Metall går det årlig 55.000 biler i året. De har også eierskap i fem bildemonteringsanlegg som miljøsanerer kasserte biler. Moderkonsernet, Norsk Gjenvinning, driver over 90 avfallssteder i Norge og hånd- terer årlig over 1,5 millioner tonn avfall.

Bilretur AS er den siste og ferskeste hovedoperatøren. Et selskap som ble etablert i 2005 av en rekke biloppsamlere – og fortsatt eid av et 70-talls biloppsamlere over hele landet. Fra 1. januar 2015 skrev Bilretur AS avtale som hovedoperatør med Autoretur AS om innsamling og gjenvinning av kasserte kjøretøyer.
Bilretur vil være i front på kompetanseutvikling, noe de anser for å være viktigere og viktigere på grunn av tempoet i den teknologiske utviklingen innen materialer, og at kravene til miljøkunnskap endres hele tiden.