Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Autoretur samler inn kasserte biler over hele landet

I 2007 overtok Autoretur ansvaret for å samle inn og gjenvinne kasserte biler. I dag samler retursystemet inn biler fra Kinnarodden i nord til Lindesnes i sør på ca 140 steder.

I 1978 ble det opprettet et innsamlingssystem for kasserte biler i Norge. I 2002 ble lovverket skjerpet, og det ble lagt mer vekt på gjenvinning, ikke bare innsamling. I en overgangsperiode fra 2002 til 2007 ble bilimportører av kjøretøy pålagt ansvar for hele kjøretøyets levetid.
Autoretur AS så dagens lys i 2005, som en konsekvens av disse endringene. Noen år senere, i januar 2007, overtok Bilimportørenes Landsforening (BIL) hele ansvaret for returordningen av biler gjennom Autoretur AS.
Det kunne BIL gjøre, fordi Autoretur AS var et landsdekkende nettverk av biloppsamlere med en helhetlig gjenvinningssyklus for de kasserte bilene.
I konsesjonen om gjenvinning av kjøretøy, er det et krav at Autoretur skal være landsdekkende. Autoretur var landsdekkende i 2007, men de siste årene har Autoretur utvidet nettverket av biloppsamlere.

LES MER: Fikk konsesjonen

Nettverket
Autoreturs nettverk består av tre hovedoperatører som er tilknyttet ca 140 biloppsamlingsplasser over hele landet. Biloppsamlere tilknyttet disse tre aktørene samler inn de kasserte kjøretøyene i Norge.

Bilgjenvinning AS er en av disse operatørene. De har alene et landsomfattende nettverk av biloppsamlingsplasser. De er representert i alle fylker utenom Finnmark og Troms. I Nordland er de forøvrig enerådende. Selskapet er eid av Hellik Teigen AS og Ragn-Sells AS, begge med betydelig kompetanse innenfor avfallssektoren. Bilgjenvinning AS har vært med i Autoreturs gjenvinningsnettverk siden 2006.

Norsk Gjenvinning Metall AS (NGM) ble med i avtalen i 2009. Selskapet er i dag landets ledende aktør innenfor innsamling og behandling av stål, metall, EE-avfall og kabler.
NGM har to shredderanlegg for fragmentering av biler i Norge. Gjennom Norsk Gjenvinning Metall går det årlig cirka 55.000 vrakbiler. De har også eierskap i fem bildemonteringsanlegg som miljø-sanerer kasserte biler. Moderkonsernet,
Norsk Gjenvinning, driver over 90 avfallssteder i Norge og håndterer årlig over 1,5 millioner tonn avfall.

Bilretur er et selskap som ble etablert i 2005 av et 70-talls biloppsamlere over hele landet. Fra 1. januar 2015 skrev Bilretur AS avtale som hovedoperatør med Autoretur AS om innsamling og gjenvinning av kasserte kjøretøyer.
Bilretur vil være i front på kompetanseutvikling, noe de anser for å være viktigere og viktigere på grunn av tempoet i den teknologiske utviklingen innen materialer, og at kravene til miljøkunnskap endres hele tiden.

LES MER: Ny teknologi gir bedre resultat

Etter boka
De tre hovedoperatørene sine fragmenteringsverk tar imot de miljøsanerte bilene, gjenvinner materialene og selger fraksjonene videre som råmateriale til nye produkter. Dette kretsløpet er strengt regulert og kontrollert gjennom en rekke forskrifter og av en rekke etater.

Moderne kjøretøy gir nye utfordringer for biloppsamlerne. Mange av våre nye biler som hybrider, plug-in hybdrider og elbiler, har høyenergi fremdriftsbatterier. Å behandle høyenergibatterier krever spesialkompetanse og utstyr. De siste årene har det derfor pågått en omfattende kompetanseheving hos biloppsamlerne for å følge forskriftskravene.

95 prosent
Fordi kjøretøy i dag inneholder mange forskjellige materialer, har hovedoperatørene investert i såkalte finfragmenteringsverk. I disse fabrikkene kan man for eksempel sortere og selektere ut ørsmå fragmentbiter eksempelvis; forskjellige plasttyper, samle dem og selge dem som ny råvare til nye produkter.
Denne teknologiutviklingen har vært med å øke gjenvinningsgraden. Kravene fra myndighetene er at 95 prosent av et kassert kjøretøy skal gjenvinnes. I 2015 klarte Autoretur-systemet å gjenvinne hele 96,7 prosent. Mye av resultat skyldes finfragmenteringsteknologi.
De teknologiske nyvinningene skjer innenfor forskrifter og lovverk om avfallshåndtering.

Les mer:
Avfallsforskriften
Produsentansvar
Forskrift om kasserte kjøretøy

Flere
artikler