Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Vrakpanten økes
Stortinget

Regjeringen foreslår i Statsbudsjettet for 2008 å innføre en økt vrakpremie for eldre dieselbiler.

– Ved å øke vrakpanten for de mest forurensende kjøretøyene tar vi et krafttak for bedre luftkvalitet og lokalmiljø, uttaler miljøvernminister Helen Bjørnøy.

Når det gjelder personbiler, er det dieseldrevne biler som har totalvekt mellom 2500 og 3500 kg, og som er 1990 årgang eller eldre som nyter godt av vrakpremie på kr. 5000,-.

For varebiler klasse 2 gjelder det biler med egenvekt  + 100 kg på mellom 1250 og 1700 kg på biler som er 1991 eller eldre.

For lastebiler gjelder det biler med totalvekt mellom 3500 og 7500 kg, biler som er 1990 og eldre. Enkelte busser vil også omfattes av økt vrakpant.

Den økte vrakpanten gjelder for perioden 1.1 2008 til 31.12. 2008.

Flere
artikler