Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Autoretur 10 år: Vi har spart miljøet for 1 million tonn CO2

Bilbransjen har gjennom ti år tatt ansvar for gjenvinning av kasserte biler i Norge.
Her er en oppsummering av mengdene CO2 vi har spart.

I løpet av de ti årene Autoretur AS på vegne av bilimportørene har hatt ansvaret for produsentansvaret, har vi samlet inn cirka 1,2 millioner bilvrak (1.206.046). Vrakene gjenvinnes og materialene i bilene sorteres slik at de kan bli til nye råvarer og nye ting. Gjenvinningen av metall fra vrakbiler sparer miljøet for mye utslipp.
Metallene i kasserte kjøretøy utgjør store volumer over tid. For eksempel er det samlet inn og gjenvunnet 829.276.281 kilo jern og stål fra kasserte kjøretøy i disse årene.
Det er samlet inn og gjenvunnet 62.560.043 kilo aluminium, kobber, magnesium og andre metaller (se graf nedenfor).

Samles inn i hele landet
Et landsdekkende innsamlingsnettverk med cirka 140 biloppsamlingsplasser står bak disse tallene. Biloppsamlingsplassene er organisert gjennom tre hovedoperatører: Bilgjenvinning AS, Norsk Gjenvinning Metall AS (NGM) og Bilretur AS.
De tre hovedoperatørene er igjen tilknyttet 11 fragmenteringsverk i Norge og i utlandet. Ved fragmenteringsverkene sorteres bilenes materialer og skipes videre som råvare. Råmaterialene blir til helt nye ting.

Miljøbesparelsen
I løpet av disse ti årene har miljøaspektet blitt viktigere og viktigere. Det gjenspeiles også i våre tall. De første årene ble det ikke laget egne miljøregnskap, men fra og med 2009 startet vi å regne ut den reelle CO2-besparelsen all bilgjenvinningen resulterte i (se graf nedenfor).
Fra 2009 til 2015 sparte vi miljøet for utslipp tilsvarende cirka en million tonn CO2 (1 053 000 tonn).

Variasjoner og endringer
CO2-besparelsen fra gjenvinning av vrakbiler varierer, naturlig nok, med økningen i antallet biler som leveres inn til kassering hvert år. Antallet vrakbiler varierer og henger tydelig sammen med størrelsen på vrakpanten. I periodene der vrakpanten økes blir flere gamle og mer forurensende biler levert inn. Når vrakpanten blir stående stille over lengre tid flater eller synker innleveringen av utrangerte kjøretøy. Les mer om det i denne artikkelen som også oppsummerer Autoreturs ti første driftsår.
En annet viktig premiss for Autoretur er konsesjonen fra Klima- og miljødepartementet. Det er et EU-direktiv som bestemmer hvor mye av en kassert bil som skal gjenvinnes. Det såkalte End-of-life-vehicles (ELV) ble endret fra og med 2015. Før 2015 var det krav at 85 prosent av bilens vekt skulle gjenvinnes. Nå skal 95 prosent gjenvinnes. Vi oppnådde over 95 prosent allerede i 2013.

Flere
artikler