Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Autoretur inngår avtale med tre hovedoperatører

Autoretur AS har inngått avtale med tre hovedoperatører om innsamling og gjenvinning av vrakede biler for de neste fem årene. I 2012 ble 120.000 biler gjenvunnet, og den nye avtalen styrker den norske bilreturordningen ytterligere. I 2015 skal 95 prosent av bilen bli resirkulert.

Det er Bilgjenvinning AS, Norsk Gjenvinning Metall AS, Bilretur AS/ H. J. Hansen som blir Autoreturs hovedoperatører i den nye avtaleperioden som trer i kraft fra 2015 og har fem års varighet. Hovedoperatørene vil i november og desember tegne avtaler med den enkelte biloppsamler slik at det sikres en god dekning over hele landet.

-Tonen i forhandlingene har vært konstruktiv og god. Biloppsamlerne har fått en langsiktig og trygg avtale med transportstøtte og en garantert minimumspris, sier Erik Andresen, direktør i Autoretur AS.

– Autoretur-ordningen sikrer forsvarlig gjenvinning og resirkulering av kasserte biler. Dette er viktig for å redusere CO2– og miljøutslipp, og for å øke gjenbruk av metaller som er en begrenset ressurs. Det hindrer også at mennesker og natur eksponeres for farlige miljøgifter, sier Erik Andresen, direktør i Autoretur.

I 2012 ble 116.000 tonn avfall behandlet gjennom returordningen. Av dette ble over 90.000 tonn materialgjenvunnet (ca. 64 prosent), 26.000 tonn energigjenvunnet (18 prosent) og16.000 tonn gjenbrukt (12 prosent). I gjennomsnitt gjenbrukes 750 kg metaller fra en vraket bil. Tungmetaller som bly, kadmium og kvikksølv blir også fjernet. Totalt ble 93,8 prosent av bilenes vekt ble gjenvunnet eller gjenbrukt i fjor. Dette skal økes til 95 prosent i 2015.

Vrakpanten ble hevet fra 2.000 kroner til 2.500 kroner 1. januar i år og deretter til 3.000 kroner 1. juli. Dette har gitt umiddelbare effekter. Fra januar til august i år er det vraket 17.000 flere biler enn i samme periode i fjor.

– Innsparingene som gjenvinningen i Autoretur representerer, utgjør 137.000 tonn CO2. Det tilsvarer de årlige utslippene fra 60.000 biler sier Andresen.

For mer informasjon, vennligst kontakt direktør i Autoretur, Erik Andresen, tlf. 915 66 982

Bildet:
Fra venstre; Henrik Rosenlid, styreleder, Bilretur AS, Bjørn Rabo, styremedlem Bilgjenvinning AS, Egil Lorentzen, divisjonsdirektør Norsk Gjenvinning Metall AS. Bak Erik Andresen, direktør Autoretur AS

Om Autoretur
Autoretur AS er norske bilimportørers svar på at næringslivet selv har ansvaret for de produktene de sender ut på markedet, i hele produktets levetid, også etter at det er blitt avfall. Autoretur AS drives på non-profit basis for å sikre at ikke kommersielle og økonomiske hensyn kommer i veien for målet om innsamling og gjenvinning av utrangerte biler – til bransjens og miljøets beste.

Flere
artikler