Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Bilbransjen tar ansvar for gjenvinning av kjøretøy

..og det gjør bransjen gjennom non-profit-selskapet Autoretur AS.

Da ELV (den felles europeiske direktivet om ansvaret for kjøretøy gjennom hele dets levetid) ble innført, fikk alle bilprodusentene selv ansvaret for materialene i kjøretøyet gjennom hele dets levetid. I praksis betød det at produsentene måtte sørge for forsvarlig og forskriftsmessig produksjon og til slutt gjenvinning av kjøretøyene.
Den 1. januar 2007 ble derfor Autoretur etablert av bilimportørene i Norge. I stedet for å ha mange innsamlingssystemer så ble Autoretur AS et felles system for innsamling og gjenvinning av kjøretøy i Norge for alle bilemerker/bilimportører. Dette skiller seg fra hvordan produsentansvaret blir håndtert i andre land. I Sverige, for eksempel, har hver enkelt importør selv avtaler med operatører i markedet.
Autoretur AS ble altså de norske bilimportørenes felles svar på at næringslivet selv har ansvaret for de produktene de sender ut på markedet, i hele produktets levetid, også etter at det er blitt avfall, slik ELV krever.

Non-profit
Ansvarlig gjenvinning er en viktig del av det å ta vare på naturressursene, redusere CO2-utslippene og minske avfallshåndteringen. Ved å samle inn og gjenvinne kasserte kjøretøy hindrer vi at mennesker og natur eksponeres for farlige miljøgifter og vi sparer miljøet for store belastninger knyttet til uttak og produksjon av nye råvarer.
Bilvrak inneholder som kjent en rekke deler som kan skade miljøet, blant annet batterier og oljer. I tillegg finnes det en rekke miljøfarlige væsker som spylevæske, drivstoff, frostvæske og bremsevæske. Alle godkjente biloppsamlere fjerner først disse delene og væskene fra alle bilvrak de mottar.
For å sikre at ikke kommersielle og økonomiske hensyn kommer i veien for målet om innsamling og gjenvinning av utrangerte biler er derfor Autoretur AS et selskap som drives på non-profit-basis. Det vil si at Autoretur ikke kan dele ut eventuelle overskudd til eierne. Autoretur AS skal drifte et system for innsamling og gjenvinning av kasserte kjøretøy – så rimelig som mulig for norske bileiere.

Betaler gebyr
Den største trusselen mot gjenvinningssystemet og ”non-profit” -modellen i dag, er gebyret. Bilimportørene, som er Autoreturs eiere har plikt til å være medlem og betale gebyr for gjenvinning av kjøretøyet. Hvis man ikke vil være medlem er det ingen sanksjoner. Det betyr at det kommer inn biler til landet som ikke har medlemskap i returordningen. I verste fall blir ikke disse kjøretøyene gjenvunnet. De kan bli stående hvor som helst og i verste fall – dumpet ute i naturen.
Likevel: Hvem som helst kan levere sin kasserte bil til sin lokale biloppsamler når den har kjørt sine siste mil.

LES MER: MILJØGEBYR OG MEDLEMSVILKÅR

Vellykket
Men systemet har vært vellykket. Autoretur har oppnådde en returgrad på 95 prosent. Det vil si at svært få biler i Norge ikke blir samlet inn. I 2015 oppnådde Autoretur et gjenvinningsresultat på 96,7 prosent, over det som er myndighetenes krav (95 prosent).

Se hvordan vi miljøsanerer en bil før den blir til nye materialer

Autoreturs nettverk består av tre hovedoperatører som er tilknyttet 139 biloppsamlingsplasser over hele landet. Biloppsamlere som er tilknyttet disse tre aktørene samler inn de kasserte kjøretøyene i hele Norge.

Bilgjenvinning AS har alene et landsomfattende nettverk av biloppsamlingsplasser. De er representert i alle fylker utenom Finnmark og Troms. I Nordland er de forøvrig enerådende. Selskapet er eid av Hellik Teigen AS og Ragn-Sells AS, begge med betydelig kompetanse innenfor avfallssektoren. Bilgjenvinning AS har vært med i Autoreturs gjenvinningsnettverk siden 2006.
Norsk Gjenvinning Metall AS (NGM) ble med i avtalen i 2009. Selskapet er i dag landets ledende aktør innenfor innsamling og behandling av stål, metall, EE-avfall og kabler. Norsk Gjenvinning, driver over 90 avfallssteder i Norge og håndterer årlig over 1,5 millioner tonn avfall.
Bilretur AS er et selskap som ble etablert i 2005 av et 70-talls biloppsamlere over hele landet. Fra 1. januar 2015 skrev Bilretur AS avtale som hovedoperatør med Autoretur AS om innsamling og gjenvinning av kasserte kjøretøyer.

De tre hovedoperatørene er igjen tilknyttet 11 fragmenteringsverk over hele landet samt i Sverige og Danmark. Ved fragmenteringsverkene sorteres bilenes materialer og skipes videre som nye råvarer til videre produksjon.

Flere
artikler