Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Miljørapport 2012

Nå foreligger Miljørapporten for 2012. Autoretur AS er det eneste landsdekkende innsamlingsnettverket for kasserte kjøretøy i Norge. Autoretur AS vil sammen med våre partnere fortsette å jobbe for miljøet og for å øke gjenvinningsgraden og innsamlingen av kasserte kjøretøy.

I år fokuserer Miljørapporten på nye krav til miljøsanering av kjøretøyer.
Autoretur har oppnådd 93,8 % gjenvinningsgrad, noe som er et resultat av produkt -og teknologiutvikling både hos bilfabrikantene og ikke minst i gjenvinningsbransjen. Autoretur og samarbeidspartnere jobber kontinuerlig for å øke graden av gjenvinningen ved behandling av vrakede biler. I dag er det felles europeiske krav til håndtering av bilvrak i henhold til EUs ELV-direktiv, nedfelt i den norske Avfallsforskriften. Kravet er at 85 % av bilens vekt skal gjenvinnes, noe som i seg selv er et høyt krav. Fra år 2015 øker kravet til 95 %, hvorav minst 85 % skal materialgjenvinnes.

I miljørapporten kan du også lese om Volkswagens Sicon-teknologi som sikrer kravet til 95 % gjenvinning.
Volkswagens Sicon-teknologi er en meget godt dokumentert metode for gjenvinning av utrangerte kjøretøyer, som gjennom en årrekke er utprøvd og finjustert. Ved hjelp av denne metoden klarer man allerede nå å innfri de nye kravene til 95 % gjenvinning, som blir innført i Europa og i Norge i år 2015. Volkswagens Sicon-teknologi startet som et testprosjekt ved Universitet Witten-Herdecke i år 1996, mens første industrielle test ble gjennomført i år 1998 i samarbeid med Stahlwerke Bremen og Daimler AG, basert på et pilottestanlegg. Senere dette året startet samarbeidet med Volkswagen.

Fortsatt stor økning i salget av elektriske biler og hybrider i Norge.
El-biler og hybrider stiller nye krav til mottakene for sanering og gjenvinning av denne typen kjøretøyer, fordi batteripakkene har meget høy spenning på opp til 400 (630) volt og strømstyrke på mer enn 300 Amper-meter.

Hvordan skal vi redusere alderen på den norske bilparken?
Norge har en gammel bilpark med en gjennomsnittsalder på mer enn 19 år. Nye biler har vesentlig lavere utslipp og er vesentlig mer trafikksikre enn gamle biler. Derfor ser Autoretur et stort behov for å motta og gjenvinne langt flere biler i årene som kommer. I kampanjen med kr. 1.000,- i økt vrakpant i 2011 kom det inn hele 17.500 biler på bare noen uker, det viser at det står mange biler som burde vært levert inn. Bl. a. bør bilavgiftene brukes mer aktivt for å fremme trafikksikkerhet og miljø, samtidig bør ikke avgiftsnivået være for høyt. Det hindrer en hurtigere utskiftning av bilparken og gjør at de mest trafikksikre og miljøvennlige bilene forbeholdes de med ekstra god råd.

Hele Miljørapporten kan lastes ned her

Flere
artikler