Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Nye materialer gir nye utfordringer

Bilprodusentene velger allerede i dag nye materialer i bilproduksjonen for å forenkle gjenvinning av materialene i kjøretøyene med tanke på kravene i ELV.

Kravene til gjenvinning av materialer i europeiske kjøretøy ble skjerpet fra 85 prosent til 95 prosent fra og med 2015. Minst 95 prosent av materialene i kasserte kjøretøy skal altså gjenvinnes. I Norge klarte Autoretur-systemet målet før kravet ble skjerpet.
I Norge er innsamlingen av kasserte biler strukturert litt annerledes enn i mange andre land. ELV-direktivet slår fast at det er bilprodusenten selv som har ansvaret for hele bilens kretsløp. Her til lands har bilprodusentene slått seg sammen og gitt ansvaret til Autoretur AS. Autoretur har altså konsesjonen fra Miljødirektoratet på vegne av bilprodusentene.

Nye biler, nye utfordringer
Det er beregnet at mengden plastmaterialer i bilene vil øke kraftig de neste årene.
Karbonforsterket plastikk (CFRP) i biler blir beregnet å øke med tregangeren i 2030. Sammen med de cirka 40 plasttypene som finnes i dagens biler, utgjør dette en utfordring for gjenvinningen. Hvorfor? Fordi plast kan være komplisert å gjenvinne, men også fordi det ikke er et godt utbygget marked for råvaren man sitter igjen med etter gjenvinningen: Resirkulert plast.

Utvikling
Bilprodusentene eksperimenterer med nye materialer, materialer som lettere lar seg gjenvinne. Et godt eksempel er aluminium, som er svært enkelt å gjenvinne og i mange tilfeller kan erstatte tradisjonelle metaller som stål. Aluminium er allerede et materiale som blir mer og mer utbredt i biler. Et annet eksempel er å velge plastmaterialer som er enklere å gjenvinne til ny råvare.

LES OGSÅ: – 24 millioner kjøretøy gjenvunnet

Materialkvalitet

En av de store utfordringene ved å bruke gjenvunnet materiale, er materialkvalitet. De fleste materialer som gjenvinnes fra kjøretøy får dårligere kvalitet når de gjenvinnes. Jomfruelig materiale kan være nødvendig på grunn av sikkerhet.
Noen bilprodusenter bruker allerede i dag gjenvunnet karbonplast i nye biler. Når den gamle bilen er kassert og materialene sortert, samles karbonfiberet, kuttes i biter, varmes opp, tilføres nytt fiber og støpes til nye former som blir deler i splitternye biler.
De mange plastkomponentene i nye kjøretøy behøver nødvendigvis ikke stamme fra gjenvunnede bilmaterialer. Husholdningsplasttyper, for eksempel PP-plast som blant annet brukes til matbokser, kan gjenvinnes og brukes på nytt i biler.
Noen bilprodusenter bruker allerede gjenvunnede plastflasker til komponenter som luftrenserhus, vifter, ventiler, motordeksler, kamdeksler og karbonbeholdere.

Kilder:

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/case-studies/short-loop-recycling-of-plastics-in-vehicle-manufacturing

http://plasticsindustry.org/sites/plastics.dev/files/2016-03256-SPI-PMW-Auto-Recycle-web.pdf

http://www.autoguide.com/auto-news/2016/07/automakers-are-building-your-cars-with-interesting-recycled-materials.html

https://hoffmanncentre.chathamhouse.org/article/reusing-and-recycling-car-materials/

http://www.roadandtrack.com/new-cars/car-technology/videos/a32531/heres-how-bmw-recycles-its-cars/

 

 

Flere
artikler