Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Antall vrakede biler i 1. kvartal 2014 er fortsatt høyt

Myndighetenes tiltak for innsamling og gjenvinning av utrangerte kjøretøyer har fortsatt en merkbar effekt. I første kvartal 2014 er mengden innleverte og vrakede biler på landsbasis praktisk talt identisk som 1. kvartal i 2013, som var rekordhøyt. Det betyr at tiltakene virker og at innsamlingssystemet for vrakede biler i Norge er effektivt. Fylkesvis er Akershus og Nordland på topp i 1. kvartal, begge med mer enn 18 % økning, mens Oppland kunne registrere størst tilbakegang på 14,55 %.

2013 – økt vrakpant ga sterk økning i vraking av utrangerte biler
Økt vrakpant resulterte i en kraftig økning i innlevering av vrakede biler i 2013. Fra 1. januar i 2013 økte vrakpanten til kr 2.500,-, som i revidert statsbudsjett ble oppjustert til kr 3.000,- fra den 1. juli 2013. Allerede i fjorårets første kvartal kunne vi se en markant effekt av tiltaket – det ble levert inn nesten 19 % flere biler på landsbasis i løpet av årets 3 første måneder. Totalt ble det innlevert 156.591 bilvrak i år 2013 mot 121.609 i år 2012, noe som innebar en økning på nesten 29 % i 2013 sammenliknet med 2012. Denne gledelige tendensen har altså vist seg å vedvare også i 2014.

Norge – en gammel bilpark
Norge har en gammel bilpark med en gjennomsnittsalder på ca 19 år. Nye biler har vesentlig lavere utslipp og er vesentlig mer trafikksikre enn gamle biler. Derfor ser Autoretur et stort behov for å motta og gjenvinne langt flere biler i årene som kommer. Den økte innleveringen av bilvrak er etter all sannsynlighet en direkte følge av den økte vrakpanten og at Autoretur har et godt nettverk av mottak i alle landets fylker. Tendensen er gledelig og Autoretur er av den oppfatning at vi fremover kan håpe på å se en reduksjon i gjennomsnittsalderen på den norske bilparken. Autoretur anbefaler en ytterligere økning i vrakpanten, til minst kr 5.000,- for å forsere denne utviklingen.

Flere
artikler