Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Alle biloppsamlere er underlagt tilsynsordning fra Fylkesmannen

Tor Alm hos Bildemontering Oppland AS, synes tilsynene fra Fylkesmannen skjerper bedriften. – De gjør at vi forbedrer oss hele tiden, sier han.
Alle biloppsamlingsplasser tilknyttet Autoreturs bilgjenvinningsnettverk i Norge er underlagt sine respektive fylkesmenns miljøvernavdelinger og deres kontrollordninger.

Fylkesmannens miljøvernavdeling går gjennom en rekke punkter for å sikre at håndteringen av kasserte biler foregår etter forskriftene om sanering av kjøretøy og andre aktuelle miljøforskrifter.
Ved et typisk besøk fra Fylkesmannen sjekkes for eksempel:
• Blir miljøsaneringen av farlig avfall fra de kasserte bilene gjort etter boken?
• Er det noen lekkasjer i systemet, forurenses omgivelsene, forsøples området; slippes det ut forurenset vann?
• Fungerer avløpsinstallasjoner og oljeutskillere?
• Er håndteringen av farlig avfall forskriftsmessig? Er tankene for oppsamlet væske sikret?
• Har bedriften et tilfredsstillende avviksbehandlingssystem?
• Har bedriften gjort en miljørisikovurdering og lagt en plan i tilfelle noe går galt?

– Viktig med tilsyn
Da Fylkesmannen i Oppland holdt tilsyn hos Bildemontering Oppland AS sent oktober i fjor, fant de ikke avvik. Daglig leder Tor Alm synes likevel at det er viktig med tilsynsordningen.
– Tilsyn er en sak som gjør at vi forbedrer oss hele tiden. Vi blir ikke så laidback … vi lar ikke humla suse, sier Alm.
– Vi vet hvordan det blir hvis kravene ikke følges opp. Det fører med seg lite hyggelig ting, medieoppslag, store kostnader og store etterslep på å fikse avvik, sier han.

Sjekker alt
– Når vi får et tilsyn, får vi et varsel i forveien om hvilken dato Fylkesmannen kommer. Det er viktig fordi folk skal være forberedt og tilstede når tilsynsmyndighetene er her. Ikke fordi vi skal prøve å rydde og fikse før tilsynet, men fordi alt skal være lett tilgjengelig under tilsynet.

Når de kommer, er det mye HMS og dokumentasjon det går i. Vi bruker i dag et digitalt HMS-system, tidligere benyttet vi penn og papir. Når vi bruker et digitalt system får vi varslinger automatisk hvis noe er avvikende. Da er det lettere å følge opp og ta grep underveis. I dag har vi gode rutiner på HMS, sier Alm.

Kontrollen foregår selvsagt også ute på tomten. Der sjekker de at ting er som de skal, at kart og terreng stemmer overens. Alm forteller at Fylkesmannens folk sjekker oljepinner på biler, sjekker bakken, sjekker at det ikke er sprekker i betongplatting – slik at man i henhold til forskriftene unngår at miljøfarlige væsker siver ned i grunnen.
– Vi hadde en liten anmerkning nå i oktober, en anmerking på en sprekk. Det ble utbedret med en gang, sier Alm.

Det varier veldig hvor lang tid tilsynet tar, ut fra hvordan det ser ut på plassen. Tilsynene kommer tilfeldig. – Sist gang, for omtrent fire år siden, hadde vi tilsyn. Da fikk vi også null avvik, sier Alm. – Fylkesmannens jobb er å sjekke oss, det er bra! Når man får et avvik, må man gjøre noe med det, umiddelbart. Det er tidsfrister i rapporten og bedriftseieren har ansvaret for å utbedre til fristen.

Det er fullt mulig å ha dialog med fylkesmannen om tid for utbedring.
– Å ha en god dialog med Fylkesmannen i fylket ditt, er viktig. Sørg for å finne gode løsninger og gjør ting slik de skal gjøres. Er det noe man lurer på, er det bedre å ta en telefon til fylkesmannen og spørre, enn å la være: Vi må forholde oss til regelverket uansett, sier Alm.

Krever mye og nye krav
– Det er klart at dette krever mye oppfølging, det er ikke bare å suse gjennom, få tilsyn og vips er alt greit! Det krever mye av hver enkelt bedrift hele året. Både arbeidstimer og utgifter i forbindelse med løpende vedlikehold, nødvendige sertifiseringer og kurser sier Alm.

– Vi ser også at det kommer flere og flere krav. Marginene for å drive en slik plass, blir mindre og mindre. Det er litt urovekkende å bli pålagt nye oppgaver uten en økonomisk sikkerhet i bunn, for eksempel høyenergibatteri-problematikk. Det at vi om kort tid stilles overfor nye krav til håndtering av høyeneribatterier som lagring og brannsikkerhet, vil by på store utfordinger for hele bransjen. Og noen må betale for dette i framtiden. Jeg mener helt klart dette er et produsentansvar, sier Alm.

– Bransjen har måtte tilpasse seg markedet og de kravene som stilles. Det har vært en økonomisk utfordring. Før var det lettere å investere i nye ting. Men helt klart har det vært en positiv utvkling fra gamle dager til nå. Bort fra stempel med søl og møkk til en fornuftig, miljørettet bedrift, sier Alm. Tor Alm, Styreleder i Norges Biloppsamleres Forening og Daglig leder i Bildemontering Oppland AS (foto: Kjetil Lysengen)

 

 

Forskjeller fylkesvis
Det som bekymrer Alm mest med tilsynene, er at de varierer veldig mellom fylkene. – Det er forskjellsbehandling. Fylkesmennene gir ikke lik behandling og har ikke samme tolkning av forskriftene fra fylke til fylke. Ofte er det fysiske forskjeller. For eksempel kan noen stable bil i hauger, andre får ikke lov til det. Det må endres og gjøres likt i hele landet. Vi ser en avfallsforskrift som ikke er revidert på mange mange år. Dette er uheldig og vanskelig å forholde seg til i mange sammenheng.
Vi håper nå på en snarlig revidering av denne, sier Alm.

Råd til andre biloppsamlere?
– Ja, angående konsesjonen. Konsesjonen kan variere fra fylke til fylke. De burde helt klart vært helt like, men det er de ikke.
Det blir nye konsesjoner hele tiden. Det som er viktig er å se gjennom konsesjonen og se at dette kan du leve med, og noe du kan jobbe etter de neste årene. Les gjennom nøye! Vi hadde faktisk en runde med Fylkesmannen der vi påpekte at dette var vanskelig, da fikk vi endret konsesjonen, sier Alm.

Fra høgger til miljøstasjon
– Bransjen har måtte tilpasse seg markedet og de kravene som stilles. Det har vært en økonomisk utfordring. Før var det lettere å investere i nye ting. Men helt klart har det vært en positiv utvkling fra gamle dager til nå. Bort fra stempel med søl og møkk til en fornuftig, miljørettet bedrift, sier Alm.
Når jeg ser tilbake til fars tid … de brente jo bilene for å få ut alt innvending … lite miljøvennlig.
Lett å le av det i dag, men det er ikke så lenge siden! Jeg synes det er bra at ting endrer seg til det positive: Det kommer noen etter oss som skal leve på den kloden. Vi ser derfor miljøsiden av driften som veldig viktig.
Generelt er jeg stolt av bransjens engasjement og tilpasning til markedet. Vi ser store forbedringer, spesielt av de bedriftene som er tilsluttet Norges Biloppsamleres Forening, sier Alm.
– Jeg er mer bekymret i fremtiden for de bedrifter som av en eller annen grunn velger å stå utenfor en bransjeorganisasjon. Noen er dessverre av en slik karakter at de ikke klarer å nå opp til de strenge kriteriene bransjeforbundet stiller til medlemskap.  Hvem følger opp disse og løfter dem opp til et nivå som er akseptabelt i fremtiden? Spør Alm.

Flere
artikler