Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Innovasjon gir enda bedre gjenvinning

Nå gjenvinnes enda mer av materialene i bilene takket være innovasjon hos  Autoreturs hovedoperatører. Restavfallet blir høykvalitets brennstoff.

 

(Foto: Stena Metall AB / Stena Recycling)

Autoreturs gjenvinningsnettverk forbedret seg ytterligere i 2017. Mengden gjenvunnede materialer fra kasserte biler gikk opp. Fra å gjenvinne 85,2 prosent av bilens materialer i 2016, ble 86,1 av bilens materialer til noe nytt i 2017. Dette skyldes flere faktorer. En av dem er innovasjon hos Autoreturs hovedoperatører, Norsk Gjenvinning Metall AS, Bilgjenvinning AS og Bilretur AS.

Etter at bilen din er levert hos en av våre tilknyttede biloppsamlere, miljøsaneres det kasserte kjøretøyet, flatpakkes og fraktes til en såkalt shredder. Shredderen kutter, river og maler ned bilen til mindre deler som sorteres og brukes som råvare i nye ting.

Men i denne prosessen blir det også noe restavfall. Disse restfraksjonene kaller vi fluff. Fluff består av mikroskopiske rester fra kjøretøyet. Sand, plast, gummi, metall og organisk mikroavfall. Tidligere har fluffen blitt deponert eller sendt til energigjenvinning, men de siste årene har hovedoperatørene utviklet metoder for å ta ut og bruke verdifullt materiale fra fluffen. Ved å gjenvinne mer av fluffen, bidrar vi enda mer til sirkulærøkonomien som er så avgjørende i det grønne skiftet, og av miljøhensyn.

 

En ny prosess hos Stena Recycling øker gjenvinningen og fører materialene tilbake, og resten blir til en ny type energirike brenselpellets. (Foto: Stena Metall AB / Stena Recycling)
Høykvalitets brennstoff
Stena Recycling i Halmstad mottar årlig enorme mengder kasserte kjøretøy, mange fra Autoreturs nettverk. Stena Recyling har utviklet flere metoder for å gjenvinne mer fra fluffen.
Stena Recyling har nylig satt i gang en prosess der de forandrer restmaterialet fra Norge (fluffen) fra et problemmateriale til et høykvalitets brennstoff. De har også installert en ny magnet ved sitt anlegg i Norge for å ta mer metall ut av denne deponifraksjonen.
– I en av de nye prosessene håndteres restmaterialet som blir til overs når biler og andre komplekse produkter males ned og sorteres. Restene består av gummi, plast og metaller fra for eksempel bilinnredning. Gjennom årene har denne fraksjonen vært en utfordring å omsette i markedet. Med den nye separeringsprosessen, kan nå restavfallet bli en ressurs. Mer metall og plast materialgjenvinnes og restavfallet blir produsert til brennstoffet ProFuel som leveres i pelletsform til industrien. Dette forteller Claes Lundberg, Forretningsområdesjef Produkter, på Stena Recycling.

Prøveleveranser til HeidelbergCement er allerede i gang. Hver dag går det rundt 15 fulle lastebiler med materialet ut på markedet, skriver Stena.

Stena Recyclings anlegg i Halmstad, Sverige, som er et av Europas mest moderne. (Foto: Stena Metall AB / Stena Recycling)

Fra kull til avfall
I samarbeid med HeidelbergCement pågår prøveleveranser av ProFuel til sementproduksjon på Gotland. Der produseres det sement som krever mye energi. De siste årene har HeidelbergCement gjort en kraftfull satsing vekk fra kull til avfalls- og biobasert brennstoff for å minske selskapets miljøavtrykk. Bare på anlegget på Gotland brukes 250.000 tonn sortert, behandlet og kvalitetssikret avfallsbrennstoff hvert år.
– Dette utgjør i gjennomsnitt mer enn 70 prosent av vårt brennstoff idag. Men periodevis har vi en erstatningsgrad på over 90 prosent.
Vi har tatt et kvantesprang, men mer kan gjøres. Brennstoffet fra Stena Recycling i Halmstad kan hjelpe oss å ytterligere minske avhengigheten av jomfruelig brennstoff. I det første steget i prosjektet med ProFuel sammen med Stena, snakker vi om en sortert, behandlet og kvalitetssikret mengde tilsvarende 400 fullastede lastebiler med kull, sier Anders Jansson, markedsdirektør ved HeidelbergCement Miljö.

For miljøet
– Parisavtalen påvirker selvsagt også oss. Vi arbeider mot en visjon om at våre betongprodukter i 2030 skal vara klimanøytrale i hele livssyklusen. Avfallsbasert brennstoff er en nøkkel i dette og materialet fra Halmstad kan hjelpe oss videre i vår utvikling, sier Anders Jansson hos HeidelbergCement Miljö.

Ved å utnytte fluffen enda mer, øker materialgjenvinningen og andelen som blir deponert går ned. Autoretur økte materialgjenvinningsgraden fra 85,2 prosent i 2016 til 86,1 I 2017. Totalt ble 143.664 norske biler kassert i 2017.

FAKTA:
• ProFuel er et energirikt brensel som kan erstatte fossile brensel i energiintensiv industri.
• Ett tonn ProFuel inneholder energi som omtrent tilsvarer års-behovet for husholdningsstrøm i en enebolig.
• Prosessen bidrar til en sirkulær økonomi og skaper fordeler og nye verdier i hele kjeden.

Kilder:
Stena Recycling
HeidelbergCement

Flere
artikler