Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Miljødirektoratet vil stoppe «gratispassasjerene»

Mange bilimportører sniker seg unna og betaler ikke for returordningen som sikrer at bilene blir forsvarlig håndtert når de vrakes.

Den som importerer kjøretøy til Norge har plikt til å være medlem i en godkjent returordning. Dette gjelder både virksomheter som importerer en enkelt bil til eget bruk og virksomheter som importerer nye eller brukte biler for videresalg. Medlemskapet sikrer finansiering av returselskapene, som sørger for miljømessig forsvarlig innsamling og behandling av biler som skal vrakes.

Autoretur har ved en rekke anledninger gjort bruktimportørene oppmerksomme på hvilket lovlig pålagt ansvar de har, men mange unnlater å følge loven – og nekter simpelthen å betale fakturaen de får tilsendt.

SE LOVTEKST HER

– Målet med returordningen er å forebygge og redusere miljøproblemene når kjøretøy ender som avfall. Når importører er gratispassasjerer blir det dyrere for de som gjør sin plikt og deltar i systemet, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Bruktimportører unndrar seg miljøgebyr

Miljødirektoratet har jevnlig dialog med bransjen.
– I likhet med oss er de opptatt av at ingen skal slippe unna med å ikke følge regelverket. Vi har utviklet et dataverktøy som gjør det mulig å identifisere og følge opp slike gratispassasjerer på en effektiv måte, sier Miljødirektoratet.

MILJØGEBYR OG VILKÅR FOR DELTAKELSE

Miljødirektoratet vil i perioden fremover sende brev til gratispassasjerer der vi understreker plikten de har til å være med i et returselskap. Virksomheten må sende oss informasjon om at de overholder denne plikten. Dersom vi ikke mottar dokumentasjon på at virksomheten har meldt seg inn i Autoretur, som er det eneste aktive retursystemet i Norge dag, innen tre uker fra brevet er sendt ut fra oss, vil vi vedta tvangsmulkt.

Miljødirektoratet: For mange sniker seg unna returordningen for biler

Flere
artikler