Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Autoretur-nettverket fungerer godt

Stålprisen holder seg,  Autoretur har solid økonomi, HMS-tiltakene hos biloppsamlerne og fragmenteringsverk fungerer og det er fortsatt tilgang på skrapjern: Autoretur-nettverket er virksomt og fungerer godt under koronakrisen.

Den pågående koronakrisen har satt kraftige spor i mange bransjer i Norge.
I det landsomspennende Autoretur-nettverket av biloppsamlerne (BOP’er) og fragmenteringsverk, er situasjonen annerledes av flere årsaker.

Solid økonomi
Et av premissene for drift av av Autoretur-nettverket er stålprisen. Den har de siste månedene holdt seg relativt stabil uten de altfor store svingningene. Dersom prisen skulle falle kraftig, har Autoretur sikkerhet – slik at prisen for materialer som betales til biloppsamlerne holdes jevn.
Alt i alt har Autoretur derfor solid økonomi gjennom koronatiden.

LES OGSÅ: «Sirkulærøkonomi i praksis»

Smittetiltakene virker
Det er gjennomført en rekke smitte- og HMS-tiltak hos biloppsamlerne (BOP’er) og fragmenteringsverkene.
Disse tiltakene fungerer som de skal og de fleste BOP’er og fragmenteringsverk er virksomme under pandemien. Det er dermed verdt og merke seg at private fortsatt trygt og risikofritt kan levere inn vrakbiler til de mange biloppsamlerne i hele Norge.

Bra tilgang på materialer
Tilgangen på skrapjern fra biler er fortsatt ganske bra. Det merkes en liten nedgang, men den er ikke dramatisk: Fragmenteringsverkene kan fortsatt kjøre sine gjenvinningsprosesser på vrakbilene og produsere ny råvare som de selger videre til produksjon av nye ting.

Hele landet
Gjennomsnittlig inneholder en kassert bil som leveres i Autoretur-nettverket 832 kilo stål og jern. Hvert år leveres det inn i overkant av 140.000 vrakbiler i det landsomspennende nettverket. I 2019 samlet Autoretur AS og samarbeidspartnerne inn litt over 120.500 tonn skrapjern fra 144 933 kassert biler.

Det er 138 BOP’er i Autoretur-nettverket i dag, fordelt over hele landet.

Flere
artikler