Innovasjoner

Autoretur og våre samarbeidspartnere tilstreber kontinuerlig innsats for å øke graden av gjenvinningen av vrakede biler. Vi jobber hele tiden med å øke ombruk og sortering som forenkler materialgjenvinningen i senere ledd.

Innovasjon innen gjenvinningsteknologi gjør at materialer som tidligere ble deponert eller gikk til energigjenvinning, nå kanskje kan gjenvinnes og brukes som råvare til nye produkter.

Vi satser på utvikling for å finne nye metoder og teknikker gjennom våre pilotprosjekter slik at vi kan gjenvinne mer. Det kan være nye sanerings-metoder fra fraksjonene, logistikk eller helt ny teknologiutvikling.